MÜMKİN

Mümkin, “imkân” dairesinde bulunan, olup olmama hallerinden her ikisini de kabul edebilen, yani var olabildiği gibi yoklukta da kalabilen anlamına gelir.

Bir mümkin varlık sahasına çıkmışsa, onun var olması yoklukta kalmasına tercih edilmiş demektir. Bu tercih ise ancak varlığı vâcip olan Allah’ın iradesiyle gerçekleşir.

Bütün mahluklar, mümkin olmaları yönüyle birbirine eşittirler; öyleyse bunlar birbirinin yaratıcısı olamazlar.

İlâhî irade, bir mümkini varlık sahasına çıkarmayı dilediğinde, onu yokluktan kurtarır, var eder. Bu varlığa, yaratılmış olması yönüyle mahluk, sonradan meydana gelmesi cihetiyle de hâdis denir.

Bak: İmkân ve Vâcib

Yükleniyor...