MÜMTENİ

Mümteni, “varlığı imkânsız olan” demektir. Buna örnek olarak, genellikle, şerikler verilir. Yani Allah’ın şeriki olması muhaldir ve şeriklerin varlığı mümteni grubuna girer.

Varlık sahasına çıkması mümkün olmayan ne kadar şey, hâdise, fiil, sıfat ve hal var ise bunların hepsi “mümteni” sınıfındadır.

Vacip ve mümkin olmayanlar hep mümtenidirler.

Mesela; Bir harfin katipsiz olarak yazılması mümkün değildir. Yani imkân âleminde kâtipsiz bir yazının yeri yoktur. Bir harfin katipsiz yazılmasının vacip olduğu söylenemeyeceğine göre, geriye bir tek şık kalıyor: Mümteni olmak.
Bak: Vacib, Mümkin
Yükleniyor...