Block title
Block content

Münazarat'ta, İslamiyetin ahkamı ikidir, deniyor. Özellikle ikincisini açıklar mısınız?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İşte, İslâmiyetin ahkâmı iki kısımdır:

"Birisi: Şeriat ona müessestir, bu ise hüsn-ü hakikî ve hayr-ı mahzdır.

"İkincisi: Şeriat muaddildir. Yani, gayet vahşi ve gaddar bir sûretten çıkarıp, ehven-i şer ve muaddel ve tabiat-ı beşere tatbiki mümkün ve tamamen hüsn-ü hakikîye geçebilmek için zaman ve zeminden alınmış bir sûrete ifrağ etmiştir. Çünkü, tabiat-ı beşerde umumen hükümferma olan bir emri birden ref etmek, bir tabiat-ı beşeri birden kalb etmek iktiza eder. Binaenaleyh, şeriat vâzı-ı esaret
değildir; belki en vahşi sûretten böyle tamamen hürriyete yol açacak ve geçebilecek sûrete indirmiştir, tâdil etmiştir."(1)

Burada şeriatın hükümleri vazedilme, yani yürürlüğe konma  bakımından iki kategoride değerlendirilmiştir.

Şeriatın temelini ve esasını oluşturan iman ve ibadet ile ilgili hükümler, anlık ve uzun zamana yayılmadan vazedilirler. Bedevi bir Arabın bir iki saatlik sohbet-i Nebevi ile çok yüksek bir imana  ve ahlaka erişmesi bu kabildendir.

Bir de şeriatın uzun zamana ve sürece bırakarak, peyderpey ıslah metodu ile tadil ettiği içtimai ve siyasi hükümler vardır. Mesela köleliğin ve çok eşliliğin zamana yayılarak kaldırılması gibi. Hatta içki hakkında inen hükümler içkiyi birden değil, belli bir aşama ve süreç ile kaldırmıştır. Bu gibi hükümler belli bir zaman ve süreç ile vazedilmişler. İşte ikinci ahkam bu kabilden hükümlerdir.  

(1) bk. Münazarat, Sualler ve Cevaplar

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: Münazarat | Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 2380 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...