"Müsebbibü'l-Esbab'dan başka bir melce olamadığını aynelyakin gördüğünden" ve "aynelyakin anlamalıyız ki..." ifadelerinde geçen "aynelyakin" ne demektir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Burada "aynelyakin" ifadesi, ilimdeki delil mertebesi yönü ile değil, bizzat görerek hadiseye şahit olmak manasında kullanılıyor. Bizim de Hz. Yunus (a.s.)'ın hadisesini Kur’an'ın bildirmesinden dolayı gözümüzle görmüş gibi inanmamız ve yaşamış gibi kabul etmemiz gerektiğini vurguluyor.

Hz. Yunus (a.s.)'ın bu duasına sebep olan hadise ise, uzun bir müddet kavmine tebliğ ettiği hâlde, kavminin iman etmemelerinden dolayı Allah’dan bir vahiy gelmeden kavmini terk etmesidir. Bu hadise Hz. Yunus (a.s.)'ın bir zellesi olarak değerlendirilmiştir. Büyükler, küçük bir hatayı dahi büyük bir günah olarak gördüklerinden, nefsine zulmetmiş addediyorlar.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

şehrayin
Bizim hevayı nefsimiz hutumuz olmuş eğer onun şerrinden kurtulmak için cenabı hakka iltica etmezsek bizi tamamen idaresi altına alır insan artık tamamen heva ve hevesi için yaşayan bir mahluk olur. Dünya hayatının işleri olayları hadiseleri de artık onun için birer boğucu dalga halini alır onların arasında tamamen boğulur öldüğü zamanda karanlık olan istikbale ulaşır
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
karolin
Gaflet ve DALALETİMİZ sebebiyle aleyhimize ittifak eden istikbal,diyor.Bütün dalaletler Cehennemdedir.Bizim de dalalete girdiğimiz şeyler mi oluyorki,Üstad böyle söylemiş?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Dalaletin üç anlamı var. Birisi küfür ikincisi fısk üçüncüsü ise bidattir. Fısk ve bidat her ne kadar cehenneme sebebiyet vermiş olsa da ebedi cehennemi gerektirmiyor. Fasık ve bidat ehli birisi imanla kabre girerse ebedi cehennem de kalmaz. Üstadın burada kullandığı dalalet kavramı ahireti unutup dünya hayatına dalma anlamına geliyor ki bu da kalbin bir fıskı fücurudur. Ki bu anlamda günümüzde herkes az çok bu dalaleti kalbinde barındırıyor.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
karolin
Üstadın burada kullandığı dalalet kavramı ahireti unutup dünya hayatına dalma anlamına geliyor ki bu da kalbin bir fıskı fücurudur. Fısk ise günah demektir.Ahireti unutmak da günah mıdır?Bir müslümanın;ahireti aklında ,kalbinde (velevki İslamın şartlarını yerine getirse de) taşımasa günaha mı giriyor?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Gafletin ya da unutmanın sınırı farzlardır farzları yapan günahtan kurtulur yapmayan günaha girer. Çünkü namaz kılmamanın en büyük sebebi gaflettir böyle bir gafletin günahtan beri olması düşünülemez. Farzları yapıp gafletin devam etmesi her ne kadar günah olmasa da kalbin bir hastalığı olmaya devam eder hatta bu devam zamanla farzları terk etmeye de götürebilir. Muhtemel sonuçları açısından bu da risklidir.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...