"Nakillerle pek meşgul değil. Onun rehberi yalnız Kur’ân." Bu ifadeyi yanlış yorumlayanlar var, nasıl anlayabiliriz?

Soru Detayı

- Bu söz bazı kesim tarafından yanlış anlaşılıyor olabilir.

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Müçtehit ve müceddid seviyesinde olan alimler için ana kaynak, ana rehber Kur’an ve sünnettir. Bu seviyede olan alimlerin diğer meşrep ve meslekleri taklit etmesi caiz değildir. Taklit etme, ilmi ehliyeti ve vukufiyeti olmayan avam insanlar için geçerli ve gereklidir. “Nakillerle pek meşgul değil.” ifadesi de bu inceliğe işaret ediyor.

Risale-i Nur'un çok yerlerinde sünnetin ve hadisin önemi ve gerekliliği izah ve ispat ediliyor iken, bu cümleden sünnet ve hadisin reddedilmesi anlamı çıkarılamaz. Buradaki nakil ifadesi daha önceki tefsir ve yorumlara işaret ediyor. Üstadımız bu tefsir ve yorumları basamak yaparak Kur’an ve sünnetten yepyeni, taze ve etkili bir tefsir ve meslek inşa etmiştir.

Klasik tefsirlerde olduğu gibi geçmiş tefsir ve mesleklerin etkisi altında kalarak geçmişi tekrar etmemiş yeni ve benzersiz bir yorum getirmiştir. Hazreti Mevlana’nın ifade ettiği gibi, Risale-i Nurlar “Dün geldi geçti cancağazım, yeni şeyler söylemek lazım...”(1) sözüne masadak olmuştur.

Risale-i Nurlara bu açıdan bakıldığında bu zamanın manevi hastalıklarına şifa sunan yeni, etkili ve benzersiz bir tefsirdir ve geçmişi birebir taklit etmemiştir.

(1) bk. Mevlana, Mesnevi, Çeviren: Veled İZBUDAK, Doğan Kitap, 2019.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...