"Hem Kur'anın dostları, Kur'ana benzemek ve taklid etmek şevkiyle ve düşmanları dahi Kur'ana mukabele ve tenkid etmek sevkiyle o vakitten beri yazdıkları..." Devamıyla izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Hem Kur’ân’ın dostları, Kur’ân’a benzemek ve taklit etmek şevkiyle ve düşmanları dahi, Kur’ân’a mukabele ve tenkit etmek sevkiyle o vakitten beri yazdıkları ve yazılan ve telâhuk-u efkâr ile terakki eden milyonlarla Arabî kitaplar ortada geziyor. Hiç birisinin ona yetişemediğini, hattâ en âdi adam dahi dinlese, elbette diyecek:.."(1)

Üç yüz elli bin tefsirin olduğu ifade ediliyor, bunun dışında felsefe, kelam, sosyoloji, ahlak vesaire üzerine yazılmış binlerce çalışma, kitap, dergi, makale var. Ama bunların hiçbirisi Kur’an kadar popüler, canlı, aktüel, yaygın ve etkili değildirler.

Kur’an’ı çürütmek üzere de çok kitaplar yazılmıştır; burada hepsini sayıp dökmemiz elbette mümkün değil. Lakin o kitapların esamesi bile okunmazken, Kur’an hâlen yediden yetmişe milyarlarca insanın kalbinde, ruhunda, ağzında etkin ve etkili bir şekilde okunup durmaktadır.

Mesela, belagat üzerine telif edilen Zemahşerinin "el-Keşşaf"ı çok muteber ve güçlü bir eser olmasına rağmen, Kur’an’ın yanında gayet basit ve sönük kalmıştır.

Yazıldığı dönemden başlayarak müfessirlerin ilgisini çeken "el-Keşşâf" Kur’an’ı lügat, nahiv ve belâgat ilkelerini dikkate alarak yorumlaması, Kur’ân-ı Kerîm’in i‘caz yönlerini, özellikle taşıdığı edebî üstünlüğü ve erişilmez nazım güzelliğini ortaya koyması, Kur’an’da mânaların tasvir ve temsil yoluyla anlatılmasının etkili bir metot olduğunu göstermesi gibi özellikleriyle çok beğenilmiş ve hemen bütün müfessirlerce kaynak olarak alınmıştır.

(1) bk. Şualar, Yedinci Şua.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...