"Namaz, Hâlık-ı Zülcelal tarafından her yirmi dört saat zarfında tayin edilen vakitlerde manevi huzuruna yapılan bir davettir. Bu davetin şe’nindendir ki, her kalb, kemal-i şevk ve iştiyakla icabet etsin..." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Namaz, Hâlık-ı Zülcelâl tarafından her yirmi dört saat zarfında tayin edilen vakitlerde manevi huzuruna yapılan bir davettir. Bu davetin şe’nindendir ki, her kalp, kemal-i şevk ve iştiyakla icabet etsin ve mi’racvâri olan o yüksek münâcâta mazhar olsun."(1)

Namaz günde beş kez Allah’ın kullarını kendi huzuruna bir daveti bir çağırmasıdır. Farz olan bu beş vakit namazı terk etmek, Allah’ın davetini geri çevirmek anlamına gelir ki bu çok büyük bir cürüm ve edepsizliktir. Cezası da çok ağır olur.

Merhametli, izzetli, şerefli ve azametli bir sultan bir raiyetini huzuruna davet eylese, o raiyetin o kutlu davete kasten icabet etmemesi büyük bir hata ve vebaldir.

Tabiri caiz ise beş vakit namaz, Allah’ın insanları -merhametiyle- huzuruna emri ile çağırmasıdır. Kim bu çağrıya kasten icabet etmezse, hem Allah’ın emrini çiğnemiş hem de ubudiyet vazifesini temelinden sarsmış olur.

"Namaz kılmayanın dini sağlam değildir. Dinde namazın yeri, vücutta başın yeri gibidir."(2)

Bu ilahi davetin en önemli ve en değerli yönü her kalp, kemal-i şevk ve iştiyakla icabet etsin ve mi’racvâri olan o yüksek münacata mazhar olsun. Yani namaz tıpkı miraç gibi insanın Allah ile direkt iletişime geçip doğrudan huzuruna durması anlamına geliyor. Evet, namaz müminin miracıdır ve yükselmesinin vesilesidir. Bu nedenle aşk, şevk ve ciddiyetle namaza teveccüh etmek, her müminin asıl vazifesi olmalıdır.

Bir sultan bir vatandaşını huzuruna davet etse, o vatandaş sevincinden neşesinden dört köşe olur. Bütün dert ve şikâyetlerini doğrudan ifade etme fırsatı elde etmiş olur.

Aynı şekilde beş vakit namaz da insanın Allah’ın huzuruna çıkmasını ve taleplerini doğrudan ifade etmesini temsil ediyor. Diğer zamanlarda yapılan dualar da çok önemlidir, ama namaz içinde yapılan duaların derecesine ve makamına çıkamaz. Bu yüzden beş vakit namaz insan için çok büyük bir fırsat, muazzam bir buluşma anıdır. Şahsi terakkisinin de en mühim vesilesidir. Çünkü o namazda her ibadetin numunesi olmakla birlikte, ruh ve kalbin de ilaç ve gıdası mevcuttur.

Dipnotlar:

1) bk. İşaratü'l-İ'caz, Bakara Suresi 3. Ayetin Tefsiri.
2) bk. Taberânî, el-Mucemu’s-Sağîr, hadis no: 107.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...