Namazın önemini ve kıymetini ifade eden bazı hadis-i şerifleri nakleder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Cabir İbn-i Abdullah’dan (r.a.) rivayet edilmiştir. Resulullah (sav.) şöyle buyurdu:

“Cennetin anahtarı namaz, namazın anahtarı da abdesttir.”(1)

Ukbe İbnu Âmir (r.a.) anlatıyor: Resulullah (s.a.v.)'in şöyle söylediğini işittim:

"Rabbin, koyun güden bir çobanın, bir dağın zirvesine çıkıp namaz için ezan okuyup sonra da namaz kılmasından hoşlanır ve Allah Teâlâ Hazretleri şöyle der:

'Benim şu kuluma bakın! Ezan okuyor, namaz kılıyor, yani benden korkuyor. Kasem olsun, kulumu affettim ve onu cennetime dâhil ettim.'(2)

Rebî'a İbnu Ka'b el-Eslemî anlatıyor:

Ben Resulullah (s.a.v.) ile beraber gecelemiştim. Kendisine abdest suyunu ve başkaca ihtiyaçlarını getirdim. Bana:

"Dile benden (ne dilersen)!" buyurdu. Ben:

"Senden, cennette seninle beraberlik diliyorum!" dedim. Bana:

"Veya bundan başka bir şey?" dedi. Ben:

"Hayır, sadece bunu istiyorum!" dedim.

"Öyleyse kendin için çok secde ederek bana yardımcı ol!" buyurdu.(3)

Cündeb İbn-i Abdullah (r.a.) rivayet etmiştir. Allah’ın Resulü (s.a.v.) şöyle buyurdu:

"Kim sabah namazını kılarsa, o Allah’ın güvencesindedir. …”(4)

Dipnotlar:

(1) bk. Müsned-i Ahmed, III, 340.
(2) bk. Ebû Dâvud, Salât: 272, (1203); Nesâî, Ezân: 26, (2, 20).
(3) bk. Müslim, Salât: 226.
(4) bk. Müslim, Mesacid 261, Tirmizi, Salat 51, Fiten 6, İbn Mace, Fiten 6.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...