"Hâlbuki bütün validelerin şefkatleri, ancak bir lem’a-i tecelli-i rahmettir." cümlesini açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu gibi cümleler, "Risale-i Nurlar, Kur'an ve sünnetten süzülmüştür." manasını bizlere güzelce gösteren hüküm cümleleridir. Şöyle ki;

Allah’ın rahmetinin genişliğini şu hadis-i şerifler ile bir derece tefekkür edebiliriz:

“Allah’ın yüz rahmeti vardır. Her bir rahmet, gökle yer arasını dolduracak genişliktedir. Bunlardan sadece birisi dünyaya bırakılmıştır. Bundan dolayı kişi çocuğuna, kuş da yavrusuna merhamet ve şefkat eder. Amma kıyametin geldiği gün, Cenâb-ı Hak o yüz rahmetini kullarına iade edecektir.”(1)

İbn-u Ömer (r.a.) anlatıyor:

"Gazvelerinin birinde Resulullah (sav.) ile beraberdik. Derken bir kavme uğradı. 'Siz kimsiniz?' diye sordu. 'Bizler Müslümanlarız!' dediler."

"Bir kadın tandırına yakacak atmakla meşguldü ve yanında bir oğlu vardı. Tandırın alevi yükselince kadın çocuğu uzaklaştırdı. Sonra kadın, Resulullah (sav.)’ın yanına geldi ve: 'Sen Allah’ın Resulü’sün öyle mi?' dedi."

"Aleyhissalâtu vesselam: 'Evet!..' deyince, 'Annem ve babam sana feda olsun! Allah Erhamü'r-Rahimin (yani merhametli olanların en merhametlisi) değil mi?' dedi."

"Kadın, 'Evet!..' cevabını alınca bu sefer: 'Allah'ın kullarına olan rahmeti, annenin yavrusuna olan merhametinden daha fazla değil mi?' diye sordu."

"Aleyhissalâtu vesselam: 'Elbette!..' buyurdu."

"Kadın: 'Anne çocuğunu asla ateşe atmaz! (Daha merhametli olan Allah kullarını nasıl cehenneme atar?)' dedi."

"Bunun üzerine Aleyhissalâtu vesselam ağlayarak başını eğdi. Sonra başını kadına doğru kaldırarak:

'Şüphesiz Allah, hak yoldan sapıp O’na itaat etmeye tenezzül etmeyen ve tevhid kelimesini söylemekten imtina eden azgın kulundan başka kullarına azap vermeyecektir.' buyurdu."(2)

Dipnotlar:

(1) bk. Müsned-i Ahmed, II/154.
(2) bk. İbn Mace, Zühd, 35.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...