"Hem bizim efendimiz kerimdir; belki merhamet eder, ettiğin kusuru affeder." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Üstadımızın bu ifadesi; namazın, kulun işlemiş olduğu günahlara kefaret olabileceğini, Cenab-ı Hakk’ın kulunu affedip, günahlarını bağışlayabileceğini ifade etmektedir.

Namazın günahlara kefaret olduğunu ifade eden bazı hadis-i şerifler nakledelim:

Hz. Selman’dan (r.a.) rivayet edildiğine göre Resulullah (sav.):

“Bir Müslüman güzel bir şekilde abdest alır, sonra beş vakit namazını kılarsa yaprakların ağaçtan döküldüğü gibi günahları da dökülür.” buyurdu ve sonra da şu ayeti okudu: “...Muhakkak ki iyilikler kötülükleri siler...” (Hud, 11/114)

Ebû Hureyre (r.a.) der ki, Resulullah’ın (sav.) şöyle buyurduğunu işittim:

"Ne dersiniz? Birinizin kapısının önünde bir nehir olsa da o kimse her gün bu nehirde beş defa yıkansa, kirinden bir şey kalır mı?"

Sahabeler: "O kimsenin kirinden hiçbir şey kalmaz.", dediler.

Resul–i Ekrem (s.a.v.):

"Beş vakit namaz işte bunun gibidir. Allah beş vakit namazla günahları silip yok eder.” buyurdular.(1)

Ebû Hureyre’den rivayet edildiğine göre, Resulullah (sav.) şöyle buyurdu:

"Size, Allah’ın kendisiyle günahları yok edip dereceleri yükselteceği hayırları haber vereyim mi?"

Bunun üzerine sahabeler:

"Evet, ya Resulallah." dediler.

Resul–i Ekrem (s.a.v.) şöyle buyurdu:

"Güçlükle de olsa abdesti güzelce almak, mescidlere doğru çok adım atmak, bir namazı kıldıktan sonra öteki namazı beklemek. İşte ribâtınız (nöbetiniz) budur."(2)

Osman İbni Affân (r.a.) Resulullah’ın (sav.) şöyle buyurduğunu işittiğini söyledi:

“Bir Müslüman, farz namazın vakti geldiğinde güzelce abdest alır, huşu içinde ve rükûunu da tam yaparak namazını kılarsa, büyük günah işlemedikçe bu namaz önceki günahlarına kefaret olur. Bu her zaman böyledir.”(3)

Dipnotlar:

(1) bk. Buhari, Mevâkît 6; Müslim, Mesâcid 283.
(2) bk. Müslim, Taharet 41. Ayrıca bk. Tirmizi, Taharet 39.
(3) bk. Müslim, Tahâret 7.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...