"Nasıl imkândan vücub görünüyor; infialden fiil ve kesretten vahdet; bunların vücudu, onların vücuduna katiyen delalet eder." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İmkân"; var olma ihtimali olan demektir ki, Allah’tan başka her şey imkân dairesindedir. Eşya vücut sahasına çıkmak için varlığı ezelî ve ebedî olan Vacibü'l-Vücuda muhtaçtır.

Henüz var olmamış eşyayı ve mahlukatı var etmek vacibü’l-vücud olan Allah ile mümkündür ki bu mana "imkânda vücûb görünüyor" şeklinde ifade edilmektedir.

"Kesret", çokluk demektir. İnsanın iki gözü ve iki kulağı olması kesrettir. Bunlar aynı yüzde vazife almakla vahdete ererler ve bir tek isimle yâd edilirler. İnsan simasındaki bu vahdet, şirki reddeder. Yani insanın gözünü yapan başka, kulağını yapan başka olamaz.

Mevcudat içinde fıtratı ve mizacı birbirinden farklı sayısız mahlukat vardır. Ama kâinatın umumi nizam ve ahenginde hepsi itaat içindedirler. İşte farklı varlıkları hassas bir nizam ve harika bir ahenk içinde tutan vahdettir, yani sanatkârın bir olmasıdır.

Toprak, su hava ve ateş birbirine zıt unsurlar olmasına rağmen, hepsi uyum ve ahenk içinde çalışıyorlar. İşte kesretteki bu ahenk ve uyum Allah’ın birliğine işaret ediyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...