“Meselâ, bütün daire-i imkân ve daire-i vücuba bakan,..” Burada geçen “daire-i imkân” ve “daire-i vücub” ifadelerini açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İmkân, var olmakla olmamanın eşit olmasıdır. Yaratılan her şey imkân dairesinde yer alır. Yani var olarak gördüklerimiz olmayabilirlerdi veya çok daha farklı hususiyetlerde olabilirlerdi.

Eşyanın varlığı kendi zatından olmayıp Allah'ın yaratmasıyladır. Bediüzzaman Hazretlerinin ifadesiyle, “imkândan vücub görünür.”(1)

Bir şey varlık sahasına çıkmışsa, onun var olması yoklukta kalmasına tercih edilmiş demektir. Bu tercih ise ancak varlığı vâcib olan Allah’ın iradesiyle tahakkuk eder.

Vücub ise imkânın mukabilidir. Allah vacibü'l-vücuddur, yani O’nun varlığı zatından olup, yokluğu imkânsızdır. Vücub dairesi denildiğinde O’nun zâtı, şuunatı, sıfatları, isimleri ve fiilleri anlaşılır.

(1) Nursi, Sözler, s. 678.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...