"Nasıl ki emr-i İlâhî ile İsa Aleyhisselâm, şeriat-ı Mûseviyede bir kısım ağır tekâlifi kaldırıp, şarap gibi bazı müştehiyâtı helâl etmiş." ifadesini açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Hazreti Musa (as)'ın şeriatında şarap haram kılınmış iken, Hazreti İsa (as)’in şeriatında şarap helal kılındığı bilinmektedir. Hazreti Musa (as)'ın şeriatı, Yahudilerin isyankarlığı yüzünden çok ağır şartları içeren bir şeriat idi. Allah Hazreti İsa (as) vasıtası ile bu ağır hükümlerin bir kısmını nesh etmiştir. Yani bu zorlu şeriatın hükümlerini kaldırıp yerine biraz daha hafif ve kolay hükümleri koyarak şeriatı hafifletmiştir; şarap da bu hükümlerden bir tanesidir.

Malum, bir peygamberin şeriatı, önceki peygamberin şeriatını hükümsüz bırakarak, yeni hükümler ihdas edebilir. Nitekim en son peygamber olan Efendimiz (asm) da Hazreti İsa (as)’in şeriatını iptal edip İslam şeriatını getirmiştir. Tabi bu hükümsüz kalan şeriat iman ve ibadet gibi temel konular değil, içtimai ve siyasi hayata bakan detay konulardadır.

İlave bilgi için tıklayınız:

- Hz. İsa zamanında şarap helal miydi?

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...