"Nebi", "Nübüvvet" ile "Resul", "Risalet" ne demektir?

"Nebi", "Nübüvvet" ile "Resul", "Risalet" ne demektir?
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Nübüvvet: Peygamberlik, nebi olmak, nebilik, Allah'ın (C.C.) emriyle vazifeli olarak insanları doğru yola davet etmek manalarına geliyor.

Risalet: Kelime olarak birisini bir vazife ile bir yere göndermek demektir. Mefhum olarak ise, peygamberlik, büyük kitapla gelen peygamber demektir.

Her iki kelime de Peygamber Efendimiz (asm)'in resul ve elçi olmasına bakıyor ve o manaları ifade ediyor.

Resul ve Nebi her ikisi de Allah’ın elçisidir. Enbiya ise nebiler demektir.

Resul; “Hükümlerini tebliğ için Allah Teâlâ tarafından halka gönderilen insandır.” Yeni bir kitap ve şeriatla insanları hakka ve hakikate davet eder.

Nebi kendisine kitap inmeyip önceki peygamberlerin şeriatıyla amel eden; “Allah Teâlâ’dan aldığı vahyi, yani emir ve yasakları ümmetine tebliğ için gönderilen peygamberdir.”

Ekseriyetle resullerin yeni bir şeriat ve yeni bir ilahi kitap getirdikleri, nebilerin ise zamanlarında geçerli olan şeriatın çerçevesi içinde Allah Teala’dan vahiy aldıkları kabul edilir. (bk. Et-Teftazani, Şerhu’l-Makasıd, İst. 1305. II, 173; S. Şerif Cürcani, et-Tarifat, Kahire, 1938, s. 98, 214; er-Ragib, el-Müfredat, Kahire, 1961, s. 53, 195, 482).

  • Buna göre, her resul nebidir, ama her nebi resul değildir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

şeref askar

başka bir deyişle nübüvvet bir makamdır , bir mertebedir. Risalet ise bir vazife ve görevdir diyebiliriz sanki.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...