"Noksaniyetlerini görüp tekmil etmeye bina edilen şefkat ile onu terbiye etmek..." Nefsi şefkatle terbiye etmeyi nasıl anlayabiliriz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Dünyada meşru bir surette nefsine muhabbet, yani mehasinine bina edilen muhabbet değil, belki noksaniyetlerini görüp tekmil etmeğe bina edilen şefkat ile onu terbiye etmek ve onu hayra sevketmek neticesi; o nefse layık mahbubları, cennette veriyor. Nefis, madem dünyada heva ve hevesini Cenab-ı Hak yolunda hüsn-ü istimal etmiş. Cihazatını, duygularını hüsn-ü suretle istihdam etmiş." (Sözler, Otuz İkinci Söz, Üçüncü Mevkıf)

Allah tarafından insana ihsan edilen güzel özelliklere bakarak, insanın nefsine yani kendine muhabbet ve perestiş etmesi, insanı kibir ve gurur çukuruna yuvarlar. Bu bakış açısı ile nefse değer vermek, nefse zulmetmek anlamına geliyor. Çünkü kibir ve gurur insanı ateşe götürür.

Nefsin kusur ve noksanlıklarını görüp bu kusurları ıslah etmeye ve noksanlıkları tamamlamaya çalışmak ise, nefse şefkat etmek ve nefse doğru yolu göstermek ile mümkün olabiliyor. Bir öğrenciye anne ve babası hikmetli bir şefkat ile çalışmasını sağlarsa çocuk için zahiren sıkıntılı, ama hakikatte faydalı olur. Aynı şekilde nefsi şefkat ile terbiye etmek, ona acımadan hikmetle muamele etmekle olur. Yoksa nefsin her istediğini yapmak onu şımartmak anlamına gelmiyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...