"Nimet ve rahmet-i İlahiyenin fiyatı, şükürdür. Biz şükrü hakkıyla vermedik. Evet, rahmetin fiyatını şükürle vermediğimiz gibi; zulmümüzle, isyanımızla gazabı celb ediyoruz." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Her nimetin bir bedeli vardır. Allah’ın bize vermiş olduğu sayısız nimetlerin ve göstermiş olduğu sonsuz şefkatin bedeli ve ücreti de şükür oluyor. Rabbim bize verdiği nimet ve göstermiş olduğu şefkate mukabil para, pul, amelelik istemiyor, sadece şükür ve itaat istiyor. En büyük şükür ise, namaz gibi ilahi emirleri yerine getirmektir.

İnsanların çoğunluğu maalesef bu şükrü yerine getirmediği gibi yapmış olduğu zulüm, isyan ve günahlarla da Allah’ın azabını ve gazabını kendi üstüne çekiyor. Eski dönemde birçok kavmin helak olmasının nedeni de budur.

İlave bilgi için tıklayınız:

- "Musibet, cinayetin neticesi, mükâfatın mukaddemesidir. Hangi fiilinizle kadere fetvâ verdirdiniz ki, şu musibetle hükmetti? Musibet-i âmme ekseriyetin hatâsına terettüp eder. Hazırda mükâfatınız nedir?" İzah eder misiniz?

- "Musibet-i âmme, ekseriyetin hatasından terettüp eder. Musibet, cinayetin neticesi, mükâfâtın mukaddimesidir." İzah eder misiniz?

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...