"Nübüvvette muazzam bir velayet var." cümlesinin mi'raç mucizesiyle irtibatı nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Meleklerde Mi’rac, İnsanlarda Şakk-ı Kamer Gibidir."

"Bir mirac-ı kerametle melekler, gördüler elhak ki müsellem bir nübüvvette muazzam bir velâyet var.

O parlak zât, burâka binmiş de berk olmuş, kamervâri serâser âlem-i nuru da görmüştür."(1)

Peygamber Efendimizin (asm) velayet makamı ve kulluğu ile Allah katında öyle bir makamı ve derecesi vardır ki, mi'rac mucizesi ile bütün sema dairesi ona açılıyor ve ona "hoş geldin" merasimi ile mukabele ediliyor.

Peygamber Efendimizin (asm) iki nuranî kanadından birisi velayet, diğeri ise risalettir. Evet, Peygamber Efendimiz (asm) mi'raca velayet kanadı ile uçarken, dönüşte risalet ve nübüvvet kanadı ile döndü.

Peygamber Efendimizin (asm) velayeti nübüvvetine bir mukaddeme ve bir basamaktır. Mi’rac, velayetin bir semeresi ve neticesi hükmündedir. Yani mi’rac, bir açıdan Peygamber Efendimizin (asm) velayetinin bir neticesidir.

Üstad Hazretleri bu manaya şu şekilde işaret ediyor:

"Mi’rac ise, velâyet-i Ahmediyenin (a.s.m.) keramet-i kübrâsı, hem mertebe-i ulyâsı olduğundan, risalet mertebesine inkılâb etmiş. Mi’racın bâtını velâyettir; halktan Hakka gitmiş. Zâhir-i Mi’rac risalettir; Haktan halka geliyor."

"Velâyet, kurbiyet merâtibinde sülûktür; çok merâtibin tayyına ve bir derece zamana muhtaçtır. Nur-u âzam olan risalet ise, akrebiyet-i İlâhiyenin inkişafı sırrına bakar ki, bir ân-ı seyyale kâfidir. Onun için hadiste denilmiş: 'Bir anda dönmüş, gelmiş.'"(2)

Velâyet; Habib-i Kibriya Efendimiz (asm)'in kulluk ciheti, risâlet ise tebliğ cephesidir. O’nun kulluk şuurundaki erişilmez mertebesi, Allah’a iman, muhabbet ve havf sahasındaki hayallerin ulaşamayacağı yücelik ve derinlik, ibadetlerden aldığı feyz, duyduğu haz, ahlâkındaki o eşsiz güzellikler hep velâyet cihetinin meyveleridir. Mi’rac, O zatın bütün velâyetlerin üstündeki o büyük velâyet makamının büyük bir kerametidir. Mi’rac dönüşü getirdiği ilâhî haberler ise risâlet cihetiyledir.

İlave bilgi için tıklayınız:

- Mi'raç meleklere gösterilen bir mucizedir. (Video)

Dipnotlar:

(1) bk. Sözler, Lemeat.
(2) bk. a.g.e., Otuz Birinci Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...