"Nübüvvette muazzam bir velayet var." cümlesinin mi'raç mucizesiyle irtibatı nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Meleklerde Mirac, İnsanlarda Şakk-ı Kamer Gibidir."

"Bir mirac-ı kerametle melekler, gördüler elhak ki müsellem bir nübüvvette muazzam bir velâyet var.

O parlak zât, burâka binmiş de berk olmuş, kamervâri serâser âlem-i nuru da görmüştür." (1)

Peygamber Efendimizin (asm) velayet makamı ve kulluğu ile Allah katında öyle bir makam ve derecesi var ki, mi'raç mucizesi ile bütün sema dairesi ona açılıyor ve ona hoş geldin merasimi ile mukabele ediliyor.

Peygamber Efendimizin (asm) iki nurani kanadından birisi velayet, diğeri ise risalet kanadıdır. Evet, Peygamber Efendimiz (asm) mi'raca velayet kanadı ile uçarken, dönüşte risalet ve nübüvvet kanadı ile dönüyor.

Peygamber Efendimizin (asm) velayeti nübüvvetine bir mukaddeme ve bir basamaktır. Miraç velayetin bir semeresi ve neticesi hükmündedir. Yani Miraç, bir açıdan Peygamber Efendimizin (asm) velayetinin bir sonucudur.

Üstad Hazretleri bu manaya şu şekilde işaret ediyor:

"Miraç ise, velâyet-i Ahmediyenin (a.s.m.) keramet-i kübrâsı, hem mertebe-i ulyâsı olduğundan, risalet mertebesine inkılâb etmiş. Miracın bâtını velâyettir; halktan Hakka gitmiş. Zâhir-i Miraç risalettir; Haktan halka geliyor."

"Velâyet, kurbiyet merâtibinde sülûktür; çok merâtibin tayyına ve bir derece zamana muhtaçtır. Nur-u âzam olan risalet ise, akrebiyet-i İlâhiyenin inkişafı sırrına bakar ki, bir ân-ı seyyale kâfidir. Onun için hadiste denilmiş: 'Bir anda dönmüş, gelmiş.'" (2)

Dipnotlar:

(1) bk. Sözler, Lemeat.

(2) bk. a.g.e., Otuz Birinci Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...