"Nübüvvette muazzam bir velayet var." cümlesinin mi'raç mucizesiyle irtibatı nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Meleklerde Mi’rac, İnsanlarda Şakk-ı Kamer Gibidir."

"Bir mirac-ı kerametle melekler, gördüler elhak ki müsellem bir nübüvvette muazzam bir velayet var.

O parlak zat, Burak'a binmiş de berk olmuş, kamervari seraser âlem-i nuru da görmüştür." (Sözler, Lemeat.)

Peygamber Efendimizin (asm) velayet makamı ve kulluğu ile Allah katında öyle bir makamı ve derecesi vardır ki, mi'rac mucizesi ile bütün sema dairesi ona açılıyor ve ona "hoş geldin" merasimi ile mukabele ediliyor.

Peygamber Efendimizin (asm) iki nuranî kanadından birisi velayet, diğeri ise risalettir. Evet, Peygamber Efendimiz (asm) mi'raca velayet kanadı ile uçarken, dönüşte risalet ve nübüvvet kanadı ile döndü.

Peygamber Efendimizin (asm) velayeti nübüvvetine bir mukaddeme ve bir basamaktır. Mi’rac, velayetin bir semeresi ve neticesi hükmündedir. Yani mi’rac, bir açıdan Peygamber Efendimizin (asm) velayetinin bir neticesidir.

Üstad Hazretleri bu manaya şu şekilde işaret ediyor:

"Mi’rac ise, velayet-i Ahmediyenin (a.s.m.) keramet-i kübrâsı, hem mertebe-i ulyası olduğundan, risalet mertebesine inkılap etmiş. Mi’racın bâtını velayettir; halktan Hakka gitmiş. Zahir-i Mi’rac risalettir; Hak'tan halka geliyor."

"Velayet, kurbiyet merâtibinde sülûktür; çok merâtibin tayyına ve bir derece zamana muhtaçtır. Nur-u âzam olan risalet ise, akrebiyet-i İlahiyenin inkişafı sırrına bakar ki, bir ân-ı seyyale kâfidir. Onun için hadiste denilmiş: 'Bir anda dönmüş, gelmiş.'" (bk. age., Otuz Birinci Söz, Birinci Esas.)

Velayet; Habib-i Kibriya Efendimiz (asm)'in kulluk ciheti, risalet ise tebliğ cephesidir. Onun kulluk şuurundaki erişilmez mertebesi, Allah’a iman, muhabbet ve havf sahasındaki hayallerin ulaşamayacağı yücelik ve derinlik, ibadetlerden aldığı feyz, duyduğu haz, ahlakındaki o eşsiz güzellikler hep velayet cihetinin meyveleridir. Mi’rac, o (asm) zatın bütün velayetlerin üstündeki o büyük velayet makamının büyük bir kerametidir. Mi’rac dönüşü getirdiği ilahi haberler ise risalet cihetiyledir.

İlave bilgi için tıklayınız:

- Miraç Meleklere Gösterilen Bir Mucizedir. (Video: Dr. B. SABAZ)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...