"Zât-ı Ahmediye Aleyhissalâtü Vesselâm o yolu açmış, velâyetiyle gitmiş, risaletiyle dönmüş ve kapıyı da açık bırakmış." Mi'ractan önce binlerle peygamber ve evliya hangi yoldan terakki etmiş?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Peygamber Efendimiz (asm)'den önceki peygamberler, açılmış çığırdan giden değil çığır açan şahsiyetlerdir. Yani nebiler bir başka nebiyi taklit etmekle mükellef değildirler, hepsi müstakil bir mürşit, seçkin birer rehberdirler. Lakin nebilerin de kendi içlerinde derece ve makamları bulunuyor. Peygamberlerden kimisi ulü’l-azm derecesine çıkmışken, kimisi kitap ve suhufa mazhar olmayan nebi derecesinde kalmışlardır.

Peygamber Efendimiz (asm) hem nebilerin serdarı ve reisi hem de Allah katında makamı en yüce ve en yüksek olanıdır. Onun açtığı velayet yolu ve bu yoldan süluk eden ümmetin evliyaları da diğer nebilerin evliyalarından daha üstün daha faziletlidirler. Bu açıdan bakacak olursak, mi'rac daha önce hiçbir nebiye nasip olmadığı gibi, miraç ile açılan velayet çığırı da daha önce hiçbir ümmete nasip olmamıştır.

Özet olarak, mi'racın bizzat kendisi Peygamber Efendimiz (asm)'in diğer peygamberelere olan faikıyetini gösterirken, mi'rac ile açılan velayet yolu da bu ümmetin diğer ümmetlere olan faikıyetini gösteriyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yükleniyor...