On Birinci Meselenin haşiyesinin bir lâhikasıdır.

İçerikler


 1. Cifir ne demektir, nasıl hesaplanmaktadır? Kur'an-ı Kerim'deki Felak suresi'ni Risale-i Nur Külliyatıyla nasıl bir bağ ile bağlanıyor, açıklar mısınız?

 2. “On Birinci Meselenin Haşiyesinin Bir Lahikasıdır”, bölümündeki tarihlerde neler olduğunu açıklar mısınız?

 3. "Dini dünyadan tefrik ile dinde ikraha ve icbara ve mücahede-i diniyeye ve din için silâhla cihada muarız olan hürriyet-i vicdan, hükûmetlerde bir kanun-u esasî, bir düstur- u siyasî oluyor ve hükûmet lâik cumhuriyete döner..." İzah eder misiniz?

 4. "Fakat ona mukabil mânevî bir cihad-ı dinî, iman-ı tahkikî kılıcıyla olacak." Bu konuyu izah eder misiniz, sadece Risale-i Nur dairesi mi kastediliyor?

 5. "Nur namında Risale-i Nur'dur ki, dinde bulunan yüzer tılsımları keşfeden onun manevî elmas kılıncı, maddî kılıçlara ihtiyaç bırakmıyor." Kur'an ve Peygamber o kadar cihadı emrederken; bu ifade nasıl anlaşılabilir?

 6. "Bu makamda perde indi, yazmaya izin verilmedi. Başka zamana tehir edildi." Neden yazdırılmadı, daha sonra yazılmış mı? Ne yazılacak olabilirdi?

 7. "Risale-i Nur şakirtleri dünya siyasetine ve cereyanlarına ve maddi mücadelelerine karışmıyorlar ve ehemmiyet vermiyorlar ve tenezzül etmiyorlar." İzah eder misiniz?

 8. "Risaletü’n-Nur bu asırda, bu tarihte bir urvetü’l-vüskadır. Yani çok muhkem, kopmaz bir zincir ve bir hablullahtır." İzah eder misiniz?

 9. "Hazret-i Eyyub Aleyhisselâm’dan ziyâde hastalıklara, dertlere giriftar olan..." ifadesini izah eder misiniz? Buradan Üstad’ın, Hz. Eyyüb'den daha çok musibete maruz kaldığını mı anlamalıyız?

 10. On Birinci Meselenin Haşiyesinin Bir Lâhikasında "On üç fıkra ile tâdil edilmiş bir mektuptur." deniliyor. Bu kısmı açar mısınız?

 11. "Risale-i Nur’un kahraman bir kâtibi olan Hüsrev’e ‘Yaz!’ emir buyurulmasıyla, Levh-i Mahfuzdaki yazılan Kur’ân gibi yazılması ve Kur’ân-ı Azîmüşşanın hak kelâmullah olduğunu..." İzah eder misiniz?

 12. Hüsrev Ağabey’in Levh-i Mahfuza bakarak Tevafuklu Kur'an yazmasını nasıl değerlendirmeliyiz?

 13. Kabirde, Münker ve Nekir'in sorularına, Risale-i Nurlar ile cevap vermek ne demektir?

 14. "O zâtın (asm) sünnet-i seniyesine ittiba etmek ne kadar kârlı olduğunu ve bir sünnete bu zamanda ittiba'da yüz şehidin ecrini kazandığını bildiren..." ifadelerine göre, bir tek sünnete ittiba etmek; yüz şehit sevabı mı kazandırıyor?

 15. On Birinci Mesele'nin haşiyesinin bir lahikası kısmında "Isparta ve havalisinde bulunan Nur Talebeleri" şeklinde bir imza var. Bu mektubu bir abi yazıp altına Isparta Talebeleri mi yazmışlar yoksa o abi sadece kâtiplik görevini mi görmüş, o abi kimdir?

Yükleniyor...