On Birinci Meselenin haşiyesinin bir lâhikasıdır.

İçerikler


 1. “On Birinci Meselenin Haşiyesinin Bir Lahikasıdır” bölümündeki tarihlerde neler olduğunu izah eder misiniz?

 2. "Dini dünyadan tefrik ile dinde ikraha ve icbara ve mücahede-i diniyeye ve din için silâhla cihada muarız olan ... Hükûmet lâik cumhuriyete döner..." İzah eder misiniz?

 3. "Fakat ona mukabil mânevî bir cihad-ı dinî, iman-ı tahkikî kılıcıyla olacak." Bu konuyu izah eder misiniz, sadece Risale-i Nur dairesi mi kastediliyor?

 4. "Nur namında Risale-i Nur'dur ki, dinde bulunan yüzer tılsımları keşfeden onun manevî elmas kılıncı, maddî kılıçlara ihtiyaç bırakmıyor." Cihad o kadar emredilirken; bu ifade nasıl anlaşılabilir?

 5. "Risale-i Nur şakirtleri dünya siyasetine ve cereyanlarına ve maddi mücadelelerine karışmıyorlar ve ehemmiyet vermiyorlar ve tenezzül etmiyorlar." İzah eder misiniz?

 6. "Risaletü’n-Nur bu asırda, bu tarihte bir urvetü’l-vüskadır. Yani çok muhkem, kopmaz bir zincir ve bir hablullahtır." İzah eder misiniz?

 7. "Bu makamda perde indi, yazmaya izin verilmedi. Başka zamana tehir edildi." Neden yazdırılmadı, daha sonra yazılmış mı? Acaba ne yazılacaktı?

 8. "On üç fıkra ile tâdil edilmiş bir mektuptur." deniliyor. İzah eder misiniz?

 9. "Hazret-i Eyyub Aleyhisselâm’dan ziyâde hastalıklara, dertlere giriftar olan..." ifadesinden Üstad’ın, Hz. Eyyüb'den daha çok musibete maruz kaldığını mı anlamalıyız?

 10. Kabirde "Münker, Nekir suallerine Risale-i Nur ile cevap" vermek ne demektir?

 11. "Risale-i Nur’un kahraman bir kâtibi olan Hüsrev’e ‘Yaz!’ emir buyurulmasıyla, Levh-i Mahfuzdaki yazılan Kur’ân gibi yazılması..." İzah eder misiniz?

 12. "Hak kelâmullah olduğunu ve bütün semâvî kitapların en büyüğü ve en efdali" ne demektir? Semavî kitaplar arasında fark olabilir mi? Nihayetinde hepsi Allah kelamı!

 13. "Bir sünnete bu zamanda ittiba'da yüz şehidin ecrini kazandığını bildiren..." ifadelerine göre, bir tek sünnete ittiba etmek; yüz şehid sevabı mı kazandırıyor?

 14. "Isparta ve havalisinde bulunan Nur Talebeleri" şeklindeki imzaya binaen; bu mektubu bir abi yazıp altına bu imzayı mı eklemiş yoksa sadece kâtiplik mi yapmış, o abi kimdir?

Yükleniyor...