"Nurların hazinedarları olan Sözler dahi, hakaik-i eşyada en ufacık zerreleri bile görmek ve göstermek hâssasını hâizdir." cümlesini izah eder misiniz, mana-yı harfi ile bakmak mı kastediliyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“Nasıl o röntgen şuâı şu uzuvların içindeki en hafî ve ince hali görüyor, gösteriyor. Öyle de nurların hazinedarları olan Sözler dahi, hakaik-i eşyada en ufacık zerreleri bile görmek ve göstermek hâssasını haizdir.”(1)

Risale-i Nur'un vermiş olduğu tahkiki iman ve irfan dersleri, insanın nazarını öyle bir nurani hale getiriyor ki, bütün eşya ve hadiselerin hakikatlerini, içyüzlerini, hikmetlerini, tevhide ve ahirete işaret eden yönlerini, hasılı en ufacık zerreleri bile görmek ve göstermek özelliklerine haizdir.

Burada ifade edilen "görmek ve göstermek" tabiri eşyanın içyüzünü, yaratılış hikmetlerini, Allah’a bakan cihetleri görmek ve göstermek anlamına geliyor.

Tabiri yerinde ise, Risale-i Nurlar en gelişmiş, en modern, en keskin, en latif, en ikna edici manevi bir MR (Manyetik Rezonans) cihazı gibidir. Eşyaya Risale-i Nur'un penceresinden bakan birisi, eşyanın Allah’a bakan ve baktıran bütün inceliklerini, güzelliklerini, hikmetlerini görüp tam bir teslimiyete ulaşabilir.

(1) bk. Barla Lahikası, 55. Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...