"O faideleri düşünüp, şevke gelip; evradı sırf rıza-yı İlahî için, âhiret için okusa zarar vermez" Bu cümledeki "zarar vermez" kısmını açıklayabilir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Dua ve virdler, birer kulluk vazifesidir. İhtiyaç ve musibetler ise bu dua ve virdlerin vaktinin geldiğini gösteren alamet ve işaretlerdir; yoksa hakiki anlamda okunma gerekçesi ve sebepleri değildirler. Şayet bir kişi sadece maddi ve manevi menfaat umarak dua ve vird okursa, bu Allah katında makbul olmaz. Ve o dua ve virdlerin çok özelliklerini de göremezler ve görmeye de hakları yoktur.

Nasıl akşam vakti, akşam namazının girdiğine bir alamet ve işaret ise, ihtiyaç ve sıkıntılar da bu vird ve duaların okunma vaktinin geldiğine işaret eden levhalar ve alametler hükmündedir.

Yağmursuzluk yağmur duasının vakti ve alametidir. Bu niyet ile okunan dualar neticesinde Allah sıkıntı ve musibeti başımızdan alırsa bu da onun fazl ve keremidir, şükre bir kapıdır.

Böyle dua ve virdlerin maddi ve manevi menfaatleri olması haktır ve zayıfları teşvik ve tervic etmek içindir. İnsanların ekserisi avam olmasından dolayı, bu gibi dua ve virdlere bir teşvik ve bir tervic olmak için Allah bu dualara bazı maddi ve manevi hediyeler ve menfaatler takmıştır. Lakin bu hediye ve menfaatler dua ve virdlerin okunmasında hakiki gerekçe ve sebep yerine geçerse, yani Allah için değil de, maddi ve manevi menfaat için yapılırsa, o zaman o dua ve virdlerin makbuliyeti ve özelliği kaçar, neticesini göremez.

"Zarar vermez" ifadesi de bu manaya işaret ediyor. Yani biz dua ve virdlerimizi sırf dünyevi menfaat ve faideler için okusak, bu dua ve virdler batıl olup, hiçbir işe yaramaz ki, bu manevi açıdan büyük bir kayıp ve zarardır.

Dua ve virdlerin asıl gerekçesi ibadet ve uhrevi şeylerdir. Dünyaya ait fayda ve menfaatler sadece bir teşvik ve motivedir, bundan daha ilerisine götürülmemelidir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...