"O gibi işler su-i ihtiyar ile gayr-ı meşru meyillerden doğmuş olduklarından, mahzuratı ibâha eden zaruriyattan değildir." Mahzuratı ibâhe eden zaruriyatı izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Zaruret haramı helal kılar. Muhtaç adam haram yolla ancak ölmeyecek derecede gıda alabilir.

“Evet, muztar adam, murdar etten tok oluncaya kadar yiyemez. Belki ölmeyecek kadar yiyebilir. Hem, yüz aç adamın huzurunda kemâl-i lezzetle fazla yenilmez.”(1)

Ama bu zamanda zaruret diye öne sürülün şeylerin büyük çoğunluğu şer’i mânada zaruret değildirler. Dolayısıyla, haramı helal kılmaya da sebep olmazlar. Zira bir şeyin zaruret fetvasına dâhil olması için, o şeyin elde edilmemesi halinde kişinin helak olma tehlikesinin söz konusu olması gerekir. Aksi halde zaruret sayılmaz.

“Evet, muztar adam, murdar etten tok oluncaya kadar yiyemez.”

Yabanda, bayırda veya ıssız bir adada kalıp hiç meşru ve helal yiyecek bulamayan ve ölme tehlikesi ile karşı karşıya kalan bir adam için haramlar helal olur, çünkü hayatî bir tehlike söz konusu. Yani o anda haram bir yiyecek bulursa, ölmeyecek kadar yemesine ruhsat vardır. Yalnız karnını tıka basa dolduramaz, çünkü ruhsat sadece yaşayacak kadar yemesi içindir; bundan fazlasını yiyemez.

(1) bk. Lem’alar, On Dokuzuncu Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...