"O gibi işler su-i ihtiyar ile gayr-ı meşru meyillerden doğmuş olduklarından, mahzuratı ibâha eden zaruriyattan değildir." Mahzuratı ibâhe eden zaruriyatı izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Zaruret haramı helal kılar. Muhtaç adam haram yolla ancak ölmeyecek derecede gıda alabilir.

“Evet, muztar adam, murdar etten tok oluncaya kadar yiyemez. Belki ölmeyecek kadar yiyebilir. Hem, yüz aç adamın huzurunda kemâl-i lezzetle fazla yenilmez.”(1)

Ama bu zamanda zaruret diye öne sürülün şeylerin büyük çoğunluğu şer’i mânada zaruret değiller. Dolayısıyla, haramı helal kılmaya da sebep olmazlar. Zira, bir şeyin zaruret fetvasına dahil olması için, o şeyin ede edilmemesi halinde kişinin helak olması gerekir. Aksi halde zaruret sayılmaz.

(1) bk. Lem’alar, On Dokuzuncu Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...