"O Mâlik-i Zîşan onları istîmal ediyor. Kendi fikriyle ve ilmiyle onları çalıştırıyor. Onlara lâyık bir cüz'î ücret dahi veriyor." Bu âmi hizmetkârların cüz’î bir ücrete ne ihtiyaçları var?

Soru Detayı

Bazılarının “bu âmi hizmetkârlarının amellerinin, kendilerine ait ücret ve maaşından başka gayesi yoktur” diye tevehhüm etmeleri ne anlama gelmektedir? Buradaki "tevehhüm" kelimesinden kimler kastedilmektedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Nur Külliyatı’nda birçok yerde nazara verildiği gibi, her varlığın en büyük gayesi Saniine bakar. Allah’ın isim ve sıfatlarına ayna olmak, sanatlarını teşhir etmek, hikmetini ve rahmetini ilan etmek gibi vazifeler, yaratılmalarının birinci gayesidir.

Her bir hayvan ayrı ve mükemmel bir sanat mu’cizesidir. Cenâb-ı Hak ondaki ince sanatları bizzat müşahede ettiği gibi, meleklerine ve insanlara da seyrettirmektedir.

İşte Cenâb-ı Hak, yaptıkları bu ehemmiyetli hizmete karşılık hayvanlara bu dünya nimetlerini tattırmakta, onlar da bu ücretten kendilerine mahsus bir zevk almaktadır. Bu ise onlara İlâhî bir ikramdır ve Allah’ın rahmetinin bir tecellisidir.

"Bazı kimseler", sözünü ettiğimiz bu gayeleri hiç düşünmezler ve fayda görmedikleri hayvanların yaratılışlarını gayesiz, hikmetsiz vehmederler.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...