"O Malik-i Zîşan onları istimal ediyor. Kendi fikriyle ve ilmiyle onları çalıştırıyor. Onlara layık bir cüz'î ücret dahi veriyor." Bu âmi hizmetkârların cüz’î bir ücrete ne ihtiyaçları var?

Soru Detayı

- Bazılarının “bu âmi hizmetkârlarının amellerinin, kendilerine ait ücret ve maaşından başka gayesi yoktur” diye tevehhüm etmeleri ne anlama gelmektedir?
- Buradaki "tevehhüm" kelimesinden kimler kastedilmektedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Nur Külliyatı’nda birçok yerde nazara verildiği gibi, her varlığın en büyük gayesi Saniine bakar. Allah’ın isim ve sıfatlarına ayna olmak, sanatlarını teşhir etmek, hikmetini ve rahmetini ilan etmek gibi vazifeler, yaratılmalarının birinci gayesidir.

Her bir hayvan ayrı ve mükemmel bir sanat mucizesidir. Cenab-ı Hak ondaki ince sanatları bizzat müşahede ettiği gibi, meleklerine ve insanlara da seyrettirmektedir.

İşte Cenâb-ı Hak, yaptıkları bu ehemmiyetli hizmete karşılık hayvanlara bu dünya nimetlerini tattırmakta, onlar da bu ücretten kendilerine mahsus bir zevk almaktadır. Bu ise onlara ilahi bir ikramdır ve Allah’ın rahmetinin bir tecellisidir.

"Bazı kimseler", sözünü ettiğimiz bu gayeleri hiç düşünmezler ve fayda görmedikleri hayvanların yaratılışlarını gayesiz, hikmetsiz vehmederler.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Sorumakinası

kendi fikri ve ilmiyle çalıştıyor ne demek

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

“İkinci kısım ki, bazı âmi hizmetkârlardır. Bilmiyorlar, niçin işliyorlar. Belki o mâlik-i zîşan onları istimal ediyor, kendi fikriyle ve ilmiyle onları çalıştırıyor. Onlara lâyık bir cüz'î ücret dahi veriyor. O hizmetkârlar bilmiyorlar ki, amellerine ne çeşit küllî gayeler, âli maslahatlar terettüp ediyor. Hattâ bazıları tevehhüm ediyorlar ki, onların amelleri yalnız kendilerine ait o ücret ve maaşından başka gayesi yoktur.”

“Ve bu saray-ı kâinatta ikinci kısım amele, hayvânattır.” Hayvanlar işlediği amelin neye yaradığını ne gibi hikmetlere vesile olduğunu bilmiyor bu konuda hayvanların davranışları tamamen İlahi sevk ve idare ile gerçekleşiyor. Temsilde bu incelik “Belki o mâlik-i zîşan onları istimal ediyor, kendi fikriyle ve ilmiyle onları çalıştırıyor.” cümlesi ile ifade ediliyor.

Birinci paragraf temsil olduğu için “kendi fikriyle ve ilmiyle” ifadesi Allah’ın sevk ve idaresi anlamına geliyor. Yoksa fikriyle kelimesini birebir Allah’a izafe etmek uygun olmaz.

Hayvanların fikir ve ilmi olmadığı için davranışları ve bu davranışlara takılan yüksek gaye ve maslahatlar tamamen kaderin tertip ve takdiri ile gerçekleşiyor. Hayvanların fıtri olarak yaptığı ibadetlerde tamamen Allah’ın ilim ve hikmetine dayanıyor. İnsanda olduğu gibi hayvanların amelinde bir hisse bir pay bulunmuyor.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...