Okuma ve ilim tahsilinde bıkkınlık, vesvese ve ülfet gibi şeylerden nasıl kurtulabiliriz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İnsan manen terakki ettikçe, düşmanı ve engelleri de ona mütenasip olarak terakki eder. Bu da insanın bu dünyada terakki ve tekemmül etmesi için, önemli bir manevi kaidedir. Bu sebeple Allah insanları sürekli olarak imtihan ediyor. Bir dereceye ya da bir makama geldikten sonra, bu imtihan kalkmıyor, bilakis daha da şiddetlenebiliyor. Bu şuurda olursak, her an nefis ve şeytan düşmanına karşı teyakkuz içinde oluruz.

İnsanın, manevi terakki ve tekemmülü sürecinde, her dönem ve aşamada imtihan vesilesi ve sebebi başka başka olur. Bir dönem taklit ile mücadele edersin, bir dönem teslim ile, bir dönem tevekkül ile, bir dönem takva ile, bir dönem başka bir şey ile vs. İnsan bu süreç içinde manen çok tünellere girer çıkar. Zaten hayat bu mücadele ve süreçler ile donatılmış, ayıklanma ve istihale makinesi gibidir. Çok insanlar bu süreçlerin parkurlarında elenip bir üst aşamaya ulaşamazlar. Ulaşanlar ise sonraki aşamalar ile karşılaşırlar, final olan ölüme ulaşana kadar süreç bu şekilde işler.

Nasıl bir yarışmada, yarış kolaydan zora doğru giderse, insanın imtihan dünyası da kolaydan zora doğru gider. Bu sebeple nefis ve şeytan insanı imtihandan saf dışı etmek için, her türlü oyun ve hilesini kullanır.

Bu gibi haller nefis ve şeytanın bize hazırlamış olduğu yeni bir tuzak, yeni bir engel, yeni bir mücadele alanıdır. Bu yüzden hemen teslim-i silah edip şu dünya yarışında ve terakkisinde saf dışı olmamanız gerekir. Bu tuzak ve hilelerin şeytandan geldiğini bilip, mücadelemize devam etmeliyiz. Nitekim Kur’an’ın defalarca bize şeytanın tuzak ve hilelerinden haber vermesi ve bizi uyanık olmaya davet etmesi meseleye işaret eder.

Ayrıca şunu da ifade etmek isteriz ki,
okumamızın net ve somut bir gayesi olmalıdır. Her okumamız bizi o gayeye doğru bir adım ilerltemelidir. Bu ilerleme bize bir gayret ve heyecan verecektir.
Aksi takdirde canımız isterse okuruz, istemezse okumayız. Yelkenleri olmayan bir gemiye hiç bir rüzgar yardım etmez. Yelkenler bizim hedeflerimiz olmalıdır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...