"Avrupa bir dükkân, bir kışla ise, Asya bir mezraa, bir cami hükmündedir. Bir dükkâncı dansa gider, bir çiftçi gidemez. Kışla vaziyeti ile mescid vaziyeti bir olmaz." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Avrupa medeniyeti ile Asya medeniyetinin kodları, kültürel yapıları birbirinden çok farklıdır. Bu yüzden Asya’nın Avrupa’yı bütüncül bir şekilde körü körüne taklit etmesi iyi bir sonuç doğurmaz. Ama akılcı ve yerinde taklitler yapılabilir, mesela fen ve teknik konularda onu taklit etmesinde bir sakınca yok, ama iş kültürel taklide gelirse bu son derece yanlış ve sağlıksızdır.

Avrupa medeniyetinin özünde felsefe ve akıl hakim iken, Asya medeniyetinin özünde vahiy ve kalp hakimdir. Dolayısı ile her iki medeniyetin olayları tahlil edip sonuca ulaşma metotları birbirinden çok farklıdır.

Üstadımız bu inceliği ve gerçeği dükkan / kışla, mezra / cami teşbihleri ile izah etmeye çalışıyor. Dükkanın işleyişi ile mezra ve çiftçiliğin işleyişi arasında çok farklar var. Dükkancının gelenekleri ile çiftçinin gelenekleri de bu işleyişe göre şekillenir.

Bizim terakkimiz Avrupa’nın bozuk ahlakına uymakla değildir. Tam aksine onların hatalarını, yanlışlarını İslam toplumuna gösterip, İslam toplumunun terakkisinin ancak İslamiyet’e uygun yaşamak ve imanlı olmakla olacağını işaret etmektedir.

“Hem tarih şahittir ki, ehl-i İslâm ne vakit dinine tam temessük etmişse, o zamana nisbeten terakki etmiş; ne vakit salâbeti terk etmişse, tedennî etmiş. Hıristiyanlık ise bilâkistir. Bu da mühim bir fark-ı esasîden neş’et etmiş.”(1)

Milliyetçilik düşüncesi Avrupa toplumlarında kendi kültürel değerleri açısından faydalı olabilir, ama aynı milliyetçilik Asya toplumlarında bölünmeye, husumete ve düşmanlığa hizmet eder...

(1) bk. Mektubat, Yirmi Dokuzuncu Mektup, Yedinci Kısım.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...