On Dördüncü Söz'ün Zeyl'ini özetler misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu zeyilde, deprem musibetinin veriliş sebebi, maddi ve manevi sonuçları hakkında insanın aklına gelebilecek şüphelere kat’i ve mukni cevaplar veriliyor.

Günümüzde maddeci ve inkarcı felsefenin telkini ile, inançsız insanlar deprem ve sel gibi musibetleri sebeplere ve tesadüfe vererek, müminlerin kalp ve kafalarına şüphe atamaya çalışıyorlar. Üstad da bu atılan şek ve şüphelere kati cevaplar veriyor ki; müminlerin imanı muhafaza olsun.

Özet olarak, deprem ve sel gibi büyük ve dehşetli musibetlerin verilme sebebi, insanların küfür ve günahlardan gelen gafletlerine bir tokattır. Şayet günahsız ve gafletsiz insanlar da bu musibetten zarar görmüş ise; hem imtihan sırrı hem de manevi mükafat, bu sıkıntıyı hiçe indirir, mealinde cevaplar veriliyor.

Ayrıca böyle büyük ve önemli hadiselerin sebeplere ve tesadüfe verilmesinin imkansızlığı kati olarak ispat ediliyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...