On İkinci Söz'ün Birinci Esas'ında genel olarak ne anlatılıyor, kısaca ifade eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

On İkinci Söz'de genel hatları ile Kur'ân ile felsefenin kâinata nasıl baktığı ifade ediliyor ve kâinata "mana-yı ismî" ve "mana-yı harfî" bakmanın farkları ortaya koyuluyor.

"Evet, Kur'ân-ı Hakîm, şu Kur'ân-ı Azîm-i Kâinatın en âli bir müfessiridir ve en beliğ bir tercümanıdır."(1)

İlahî kitaplar içinde kâinatı en mükemmel şekilde izah ve tercüme eden Kur’ân-ı Kerim'dir.

Mesela, büyük bir hâdise olan ölüm, dinsiz felsefenin nazarında zulümatlı bir kuyu ağzı, hiçlik kuyusudur, ebedî yokluktur. Kur’ân nazarında ise ebedî saadetin başlangıcı, kabir, mü’min için âlem-i âhirete açılmış bir kapı ve cennet bahçesidir.

Dünya, dinsiz felsefenin nazarında; neticesiz, muattal, karmakarışık, sağır tabiatın ve kör kuvvetin oyuncağı, umum zîşuurun matemhanesi, bütün zîhayatın mezbahası ve hüzüngâhıdır. Kur’ân nazarında ise dünya manalar ve hikmetlerle dolu bir kitaptır. İlâhî isimlere ayinedarlık eder ve ahiret hayatını netice verir.

(1) bk. Sözler, On İkinci Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...