On Üçüncü Pencere'yi başındaki âyet ve "Bütün mevcudatın lisan-ı hâl ve kal ile ettiği tesbihat" ifadesi ile izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“Hiçbir şey yoktur ki onu hamd ile tesbih etmesin.” (İsrâ Sûresi, 44)

Bu âyet-i kerîmede her şeyin Allah’ı hamd ile tesbih ettiği beyan ediliyor.

Allah, bütün noksan sıfatlardan münezzehtir, tesbih bu hakikati ifade eder. Yine Allah bütün kemâl sıfatların sahibidir, hamd de bu hakikati ders verir. Âyette bu iki önemli ders birlikte nazara verilmiştir. Her varlık mükemmel yaratılışıyla Allah’ı tesbih ettiği gibi, kendisine verilen vazifeyi en iyi şekilde yapmakla da Rabbine ibadet etmiş olur.

“Daire-i imkânda daha ahsen yoktur.” cümlesi her şeyin en mükemmel şekilde yaratılmış olmakla Allah’ı tesbih ettiğinin bir başka ifadesidir. Şu var ki, âyetin devamında beyan edildiği gibi biz onların tesbihlerini fehmedemeyiz.

Bu dersin ilk cümlesi bu hakikati ders vermektedir. “Her şey lisan-ı mahsusu ile Hâlıkı yâd eder, takdis eder.”cümlesi her şeyin sadece hal diliyle Allah’ın esmâ ve sıfatlarına ayna olmakla kalmayıp kal diliyle de tesbih yaptığını ifade ediyor. Şu var ki her mahlûk kendi lisanıyla konuştuğundan insan bu tesbihleri anlamaktan acizdir.

Nitekim başta mealini naklettiğimiz ayet-i kerimenin devamında şöyle buyrulur:

“Ancak, siz onların tespihlerini anlamazsınız. O, halîm’dir (hemen cezalandırmaz, mühlet verir), çok bağışlayandır.”

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...