On Yedinci Lem'a, İkinci Nota'yı İzah Eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İKİNCİ NOTA"

"Hakikattar bir rüyada gördüm ki, insanlara diyordum:"

"Ey insan! Kur'ân'ın desâtirindendir ki, Cenâb-ı Hakkın mâsivâsından hiçbir şeyi, ona taabbüd edecek bir derecede kendinden büyük zannetme. Hem, sen kendini hiçbir şeyden tekebbür edecek derecede büyük tutma. Çünkü mahlûkat mâbûdiyetten uzaklık noktasında müsâvi oldukları gibi, mahlûkiyet nisbetinde de birdirler."(1)

Bu cümlede anlatılmak istenen ana husus; Allah’tan başka hiçbir şey tapılmaya ve ibadete layık değildir. Öyle ise ibadet ve tapınma noktasında hiçbir masiva ve mahluk, bizim üstümüzde ve bizden büyük değildir. Bu noktada her şey eşit ve müsavidir.

Hazreti Peygamber Efendimiz (asm) ile sıradan bir mümin, tapınma ve ibadet edilme noktasından eşittir. Yani her ikisine de bir İlah gibi ibadet etmek şirk ve küfürdür. Öyle ise ibadet ve yaratılma noktasından kimse kimseden üstün ve büyük değildir. Her bir nesne tarağın telleri gibi eşit ve müsavidir.

Her şey mahluk olmak noktasından da müsavidir. Yani yaratılma noktasında her şey eşittir ve yaratılmışlar sınıfındandır. Mesela avam bir insan da yaratılmıştır, Peygamber Efendimiz (asm) de yaratılmıştır. Küçük bir yaprak da mahluktur, koca bir güneş de mahluktur. Yani hepsi Allah tarafından yaratılmıştır. Bu noktada Allah’tan başka her şey müsavi ve eşittir.

(1) bk. Lem'alar, On Yedinci Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...