On Yedinci Lem'anın On Beşinci Nota'sının Giriş kısmını açıklayabilir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

BİRİNCİ MESELE: İsm-i Hafîzin tecellî-i etemmine işaret eden فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ - وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ [“Kim zerre kadar bir iyilik yaparsa karşılığını görür. Kim zerre kadar bir kötülük işlerse o da onun karşılığını görür.” (Zilzal, 99/7-8)] âyetidir. Kur’ân-ı Hakîmin bu hakikatine delil istersen, Kitab-ı Mübînin mistarı üstünde yazılan şu kâinat kitabının sayfalarına baksan, ism-i Hafîzin cilve-i âzamını ve bu âyet-i kerimenin bir hakikat-i kübrâsının nazîresini çok cihetlerle görebilirsin."

"Ve hâkezâ, kıyas et. Öyle bir surette o tohumcuklar inkişaf ettiler ki, o tek kabza, muhtelif ağaçlarla ve mütenevvi çiçeklerle dolu bir bahçe hükmüne geçti. İçinde hiçbir galat, kusur yok. فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرٰى مِنْ فُطُورٍ [“Haydi, çevir gözünü: En küçük bir kusur görüyor musun?” (Mülk, 67/3)] sırrını gösterir. Herbir tohum, ism-i Hafîzin cilvesiyle ve ihsanıyla, ona pederinin ve aslının malından verdiği irsiyeti, iltibassız, noksansız muhafaza edip gösteriyor."

"İşte bu hadsiz harika muhafazayı yapan Zât-ı Hafîz, kıyamet ve haşirde, hafîziyetin tecellî-i ekberini göstereceğine kat’î bir işarettir."(1)

Bu meselede Allah’ın Hafiz isminin kâinat üstündeki tecellileri izah ediliyor. Bu tecellinin en bariz misali dünya tarlasında milyonlarca tohumlar, yumurtalar ve nutfeler birbirine şeklen benzemesine rağmen, Allah bunları karıştırmadan tefrik ve temyiz ediyor. Toprak altındaki birbirine benzeyen milyonlarca tohumları, biribirine karıştırmamak ve biribirine benzetmemek Allah’ın Hafız isminin bir tecellisidir. Böyle harika icraatlarla kendini gösteren bir isim, elbette insanların amelini de büyük küçük demeden muhafaza edip mahşerde ortaya dökecektir.

Hafız isim ayrıca ahiret hayatına da kat’i bir şekilde işaret ve beşaret ediyor. Zira muhafaza muhasebe içindir, muhasebe ise mükâfat ya da mücazat için yapılır. Hal böyle olunca Allah’ın şu kâinat üstünde en küçük bitkilerin ve otların irsiyet ve nesillerini bir cihetle amellerini muhafaza etmesi ve bunu kanun şeklinde bütün kâinata yayması, elbette işaret ve delalet eder ki, her şey muhasebe için muhafaza olunuyor. Muhasebe de mükâfat ve mücazat için yapılır.

(1) bk. Lem'alar, On Yedinci Lem'a, On Beşinci Nota.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...