Allah'a evlat isnad eden, meleklerin Allah'ın kızları olduğunu iddia eden dalalet ehli kimlerdir; meleklerin cinsiyeti nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Melekler nurdan yaratılmış itaatkâr varlıklardır. İnsanlar için var olan erkeklik ve dişilik onlar için söz konusu değildir. Bununla beraber, bazı inançlarda -hâşâ- “Melekler Allah'ın kızlarıdır.” itikadı, eskiden beri var olagelmiştir. Kiliselerde melek sûretlerinin dişi olarak gösterilmesi, bunun misallerinden biridir.

Hatta bunun izleri, Müslüman cemiyetlerde bile bir derece kendini göstermektedir. “Melek” isminin kız ismi olarak kullanılması bunun sebeplerinden biri olabilir. Bazı tablolarda Hz. İsmail’in kurban edilme manzarası tasvir edilirken, koçu getiren meleğin “kanatlı bir kız” şeklinde çizilmesi, bu yanlış kabulün yansımalarındandır.

Kur'an-ı Kerîm gayet net bir şekilde bu nevi itikadları reddeder, batıllığına dikkat çeker. Mesela:

“Onlar, Allah'a kızlar isnad ediyorlar.

O, bundan münezzehtir. Kendilerine ise erkek çocukları isnad ederler.” (Nahl, 16/57)

“Yoksa Rabb’iniz oğulları sizin için seçti de kendisi meleklerden kız çocukları mı edindi? Gerçekten siz vebâli büyük bir söz söylüyorsunuz!” (İsrâ Suresi, 17/40)

“Onlar Rahman’ın kulları olan melekleri dişi saydılar. Acaba onların yaratılışına şahit mi oldular? Onların bu şâhitlikleri yazılacak ve hesaba çekileceklerdir.” (Zuhruf, 43/19)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...