"Onları temsil edecek, onları gösterecek, onların dizginlerini ellerinde tutacak melâike denilen ibâdullah olmazsa, o namuslara, o kanunlara bir vücut taayyün edemez." Meleklere ihtiyaç mı var; onların müdahalesi ne ölçüde olabilir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Âlem hakkında yapılan “mülk-melekût”, “gayb-şehadet”,dünya-ahiret” gibi ikili tasniflerden biri de “âlem-i halk, âlem-i emir” şeklindedir. Beden halk âleminden, ruh ise âlem-i emirden olduğu gibi, yerküresi halk âleminden, yerçekimi emir âlemindendir. Keza, güneş halk âleminden, cazibesi emir âlemindendir. Kısacası bu âlemdeki bütün kanunlar emir âlemindendirler.

Emir âleminin merkezi arştır ve arşı “İlâhî emirlerin meleklere tebliğ edildiği makam” şeklinde tarif ederler. Arşa müekkel olan ve mukarrebîn denilen melekler, arşı büyük bir hayranlıkla temaşa ettikleri ve onun azameti karşısında kendilerinden geçtikleri gibi, aynı şey daha küçük çapta sair melekler için de geçerlidir.

"Melek" kelimesinin kuvvet mânasına geldiği düşünülürse, meleklerin bu kanunların tatbikinde vazife aldıkları söylenebilir. Bütün havl ve kuvvet Allah’ındır. Mahlûkatın kuvvetleri de O’nun kuvvet ve kudretinin tecellileridirler; ancak, hakiki tesire sahip değildirler. Allah’ın izniyle ve O’nun verdiği kuvvetle, O’nun emrettiği işleri, O’nun namına icra ederler.

İşte, şu maddî âlemin sevk ve idaresinde vazife alan bu kanunlar, şu görünen varlıkların ötesinde, görünmeyen ruhanî varlıkların da bulunduğuna şehadet ederler. Bir yağmur tanesine bile müekkel melek yaratan, onu tefekkür ettiren ve onun tesbihatını o meleğe temsil ettiren Cenab-ı Hak, elbette bu kanunlar âlemini de seyircisiz bırakmayacaktır. Nitekim bırakmamış ve onları hem temaşa eden, hem de onları sevk ve idare eden, onların dizginlerini elinde tutan ruhanî varlıklar yaratmıştır. Zaten melek kelimesinin kuvvet mânasına gelmesi de bu hakikati ders vermektedir.

"İnsan" denilince ruh ve beden birlikte düşünüldüğü, ruhsuz beden olamayacağı gibi, bu kanunlar âlemi de meleklerle birlikte düşünülecektir. Bu kanunların, meleklerin bilmediği ve takip etmediği müstakil faaliyetleri olamaz...

"Her bir yağmur damlasına bir melek nezaret eder." (1) hadisi de bu manaya işaret ediyor.

(1)Taberi, İbn Kesir, Suyuti/ed-durru’l-Mensur, Hakka:6-12. ayetlerin tefsiri; Kenzu’l-Ummal, h. no:4679

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

nzrcecen
Allah Razı olsun Çok net ve açıklayıcı bir izahat ...
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Adem68474

o kanunlara bir vücut taayyün edemez." Cümlesini izah edermisiniz 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

Kanunlar soyut şeyler olduğu için bilinmezler görülmezler. Bu yüzden bu kanunlar daha belirgin ve görünür hale getirilmek için melekler görevlendirilmiş ve bu melekler Allah’ın izniyle ve O’nun verdiği kuvvetle, O’nun emrettiği işleri O’nun namına icra ederler.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...