"Onu yazan ve yazdıran ve okuyan "Risale-i Nur Talebesi" ünvanını alır." Hadiste alimlerin sarfettiği mürekkep, mahşerde şehidlerin kanıyla muvazene edilecek deniliyor. Bu durumda yazıcıların devam ettirdiği vazifeye nasıl bakmalı?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Hadiste geçen "mürekkep"ten maksat, ilimdir. Böyle kabul etmediğimiz takdirde, eser yazamayan alimler ile kitaplarını başkasına yazdıran alimler bu sevaba hiçbir zaman mazhar olamayacaklar demektir. Hatta Bediüzzaman'ın kendisi de buna mazhar olamayacktır. Zira Bediüzzaman, kitaplarını kendisi yazmamıştır, katiplere yazdırmıştır.

Nur Talebeliğinin yegane şartını yazmaya bağladığımızda, Üstad, çok yerde: "Ben de sizin gibi bir Nur Telebesiyim," gibi ifadelerini doğru kabul etmemek gerekecektir. Zira kendisi de bir kaç sayfanın dışında Risale yazmamıştır.

İlave bilgi için tıklayınız:

- Nur Talebeliğinin Şartı Yalnız Yazı Yazmak mı?

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

byrmcyln

Nur talebesi olmak Yazılar - Risale-i Nur Risâle-i Nur Talebesi olmanın kazandırdığı mühim neticeleri, yüksek dereceleri külliyâtın muhtelif yerlerinde görüyoruz. Ezcümle, şirket-i maneviyeye dahil olmak, îmanla kabre girmek, melâikenin bile hürmet ve duasına mazhar talebe-i ulûm-i dîniye sınıfına dahil olup şühedâ mertebesine vâsıl olabilmek gibi pek yüksek kârları vardır. Risâle-i Nur&a talebe olup bu yüksek kârlardan nasıl istifade edilebileceğini anlamak icin üç mevzuyu beraberce idrak etmek gerekmektedir. 1- Risâle-i Nur Talebesi ünvanı nasıl elde edilir, nasıl talebe olunur? 2- Nur Talebesinde bulunması gereken şartlar ve hususiyetler nelerdir, talebe hangi şuurda olmalıdır? 3- Talebenin temel vazifeleri nelerdir? Bu üç soruya Risâle-i Nur&un verdiği cevapları kendi üzerinde tatbik eden elbette Risâle-i Nur Talebesi olur. O şuur ile hizmet edip, gerekli vazifelerini yerine getirerek talebeliğin o yüksek neticelerini biiznillah elde eder. Birinci soruya Risâle-i Nurun verdiği cevap şudur: Risâle-i Nura intisab eden bir zâtın en ehemmiyetli vazifesi onu yazmak ve yazdırmaktır, ve intişarına yardım etmektir. Onu yazan ve yazdıran Risâle-i Nur Talebesi ünvanını alır. (1) İkinci sorumuzun cevabı Mektubatta dost, kardeş ve talebenin şartlarının ve hususiyetlerinin beyan edildiği yerdedir: Talebenin şartı ve hâssası şudur ki, Sözleri (Risâle-i Nuru) kendi malı ve telifi gibi hissedip sâhip çıksın ve en mühim vazife-i hayatiyesini onun neşir ve hizmeti bilsin. (2) Demek hakikî bir talebe, dost ve kardeşte bulunması gereken şartları ve hususiyetleri üzerinde bulundurmakla beraber, Risâle-i Nuru kendi eseri gibi görüp sahip çıkarak en mühim ve en öncelikli vazife onun neşir ve hizmeti bilmeli, bu şuurda olmalıdır. Üçüncü sorunun cevabı ise Sözler Mecmuasında zikredilmiştir: Şu kısa tarîkın evradı: İttiba-ı sünnettir, feraizi işlemek, kebâiri terk etmektir. Ve bilhassa namazı tadil-i erkân ile kılmak, namazın arkasındaki tesbihâtı yapmaktır. (3) O halde Nur Talebesi olan veya olmak isteyen birisi yazısını yazmalı, önce hizmet şuurunda olmalı ve verilen vazifeleri ifa etmelidir. Talebeye lazım olan elbette Üstadına itaattir. Verilen vazifeyi aynen yapmaktır. Yoksa bir kısım bahâne ve tevillere kaçmakla vazifeyi ihmal etse, yani intisabını ve teslimiyetini terk etse, belki külliyattan bir mikdar malumat sahibi olsa da o yüksek kârları elde etmeye vesile olacak olan talebelik şerefinden mahrum kalır. Öyle ya, okumak isteyen birisi önce bir okula gidip kaydolmalı, Önce derslerim! şuurunda olmalı ve ödevlerini düzenli olarak yapmalıdır. Kaydını yaptırmayan birisi, cam kenarından izleyerek veya hariçten kendisine başka birisini öğretmen kabul edip ondan ders almak suretiyle okul derslerinin tamamını da öğrense bu adama ögrenci kimlik kartı verilmez. Kimlik kartı olmadığı için öğrenci haklarından tam istifade edemedigi gibi sonunda diploma da alamaz. Evet, Risâle-i Nura dost veya kardeş olmak da bir şereftir ama şirket-i maneviyeye girerek üstadımızın ve umum talebelerin duâ ve sevaplarına hissedar olmak, yani günah cihetinde bir, ama sevab cihetinde binler kişi hükmüne geçmek, imanla kabre girmek, şühedâ mertebesini kazanabilmek gibi o yüksek müjdeler hep talebelik ile, talebelik de yazı ile yani Kurân harflerine kalemle hizmetle irtibatlandırılmıştır. Acaba yazan neyi kaybetti veya yazmayan ne kazandı ki? Risâle-i Nuru yazmakla kimsenin bir şey kaybetmediği âşikâr. Ama yazmayanlar az şey kaybediyor değil. Demek yazmamak için tevil ve bahane arayan sadece kendini aldatır, o yüksek kârlardan mahrum kalır. Son söz: Kalemle Nûrlara hizmet ve sadâkatle talebesi olmanın iki mühim neticesi vardır. Bir: Âyât-ı Kurâniyenin işâretiyle imânla kabre girmektir. İki: Bütün şâkirdlerin manevî kazançlarına, Nûr dâiresindeki şirket-i maneviye sırrıyla umûm onların hasenâtlarına hissedâr olmaktır. Hem bu talebesizlik zamanında melâikelerin hürmetine mazhar olan talebe-i ulûm-u dîniye sınıfına dâhil olup, âlem-i berzahda talii varsa, tam muvaffak olmuşsa, Hâfız Ali (r.h.) gibi şühedâ hayatına mazhar olmaktır! Kaynaklar: 1- Kastamonu Lahikası, Şeker Mektubu 2- Mektubat, 3- Sözler, 17. Sözün zeyli 4- Emirdağ Lahikası

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
garibyolcu
dikkatinizi cekerim seker mektubundaki ibare sudur ki yazan veya yazdiran nur talebesi unvanini alir ustadimiz eger yazmamissa da risaleleri yazdirmistir.ayrica yazi mektubunda su ifade gecer.BEN UMMI VE KALEMSIZ OLDUGUM ICIN SIZIN KALEMLERINIZ BENIM KALEMIM SAYILIR.BENCE BURADA EN GUZEL CEVABI BIZLERE USTADIMIZ VERIYOR.SELAMETLE......
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
memin_933
Elbette nur talebeliği sadece yazıya bağlanamaz ve böyle birşeyin olması mümkün değildir. Yalnız, şu unutulmamalıdır ki Üstadımızın ibarelerine bakarsak, orada EN MÜHİM VAZİFESİ diyor, tek vazifesi demiyor. Selametle...
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
feridun.

byrmcyln kardeşin izahı hatırdan değil satırdan olmuş..

Bu tür mevzuları kendi meşrub taasubumuza göre yorumlamak ciddi bir vebaldir..

Bu türlü Aziz Üstadımızın dili ile yapılan izahlar daha tatmin edici oluyor..

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...