Osmanlının son zamanlarına kadar hilafet devam ettiği halde, hatta ondan önce de var olduğu halde, neden alimler veya devletler değil de Risale-i Nurlar Hazreti Hasan'ın halifeliğini devam ettirmiş sayılıyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Ezcümle: Hazret-i Hasan Radıyallahu Anhın altı aylık hilâfetiyle beraber Risale-i Nur'un Cevşenü'l-Kebîrden ve Celcelûtiyeden aldığı bir kuvvet ve feyizle vazife-i hilâfetin en ehemmiyetlisi olan neşr-i hakaik-i imaniye noktasında Hazret-i Hasan Radıyallahu Anhın kısacık müddetini uzun bir zamana çevirerek tam beşinci halife nazarıyla bakabiliriz. Çünkü, adalet-i hakikiye ile bu asırda insanları mes'ud edebilir bir istidatta bulunan, Risale-i Nur'dur ve onun şahs-ı mânevîsi, Hazret-i Hasan Radıyallahu Anhın bir muavini, bir mütemmimi, bir mânevî veledi hükmündedir diye senin mektubunu tâdil ettim."(1)

Reşit hilafet ile normal hilafeti ayrı değerlendirmek gerekiyor. Dört halife ve Hazret-i Hasan (ra)’in yarım kalan halifelik dönemi reşit hilafet kapsamında iken, diğer hilafetler normal hilafet kapsamındadır. Risale-i Nurlar siyasal anlamda olmasa da neşr-i iman ve ahlak noktasında Asr-ı saadetteki reşit hilafeti bu asırda temsil ediyor diyebiliriz.

İnsanların bu dünyada mutlu ve mesut olması hakiki adaletin hüküm sürdüğü bir rejim ile mümkündür. Rejimin işleyip çalışması için toplumun ve fertlerin o adalet ahlakına ve olgunluğuna sahip olması gereklidir. İşte Risale-i Nur Kur'an’dan aldığı feyiz ile hakiki adalet ve ahlakı insanlığa ders veriyor, talim ettiriyor. Kur'an'dan aldığı manevi ilaçları bu asrın hastalıklarına tatbik ediyor.

Risale-i Nur ve onun manevi şahsı dünyanın her yerine yayılmakla, karanlık içinde bunalan insanlığa bir ışık bir rehber oluyor.

Risale-i Nur, Hazreti Hasan (ra) ile yarım kalan kamil idare hükmünde olan hilafetin yeniden ihya ve inşasında mühim bir usta görevini yapıyor.

Risale-i Nur meslek ve meşrep olarak Hazreti Hasan (ra)'ın tarzını benimsemiştir ve onun gibi fedakar ve müşfikane hareket ediyor. O nasıl İslam birliği için ve kan dökülmemek için hakkından feragat etti ise, aynı esas ve hassasiyet Nur mesleğinde de caridir.

Üstad Hazretleri ve talebeleri çok büyük zulüm ve haksızlıklara maruz kaldıkları halde, asayişi ve dahili emniyeti bozmamak için menfi hallere girmeyip sabır etmişlerdir. Yani bir nevi Hasanî meşrep ile hareket etmişlerdir. Risale-i Nur dairesine giren ve onun terbiyesi ile yetişen bir insan adaletten ve müspet hareketten ayrılmaz. Bu insanların sayısı çoğalırsa, dünyanın şekli değişir ve dünya daha mesut ve adaletli olur.

(1) bk. Emirdağ Lâhikası-I, 40. Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...