Otuz Üçüncü Söz, Üçüncü Pencere'yi izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Üçüncü Pencere"

"Zeminin yüzünde, dört yüz bin muhtelif taifeden ibaret olan bütün hayvânat ve nebâtat envâının ordusu, bilmüşahede ayrı ayrı erzakları, suretleri, silâhları, libasları, talimatları, terhisatları, kemâl-i mizan ve intizamla, hiçbir şey unutulmayarak, hiçbirini şaşırmayarak, bir surette tedbir ve terbiye etmek öyle bir sikkedir ki, hiçbir şüphe kabul etmez, güneş gibi parlak bir sikke-i Vâhid-i Ehaddir. Hadsiz bir kudret ve muhit bir ilim ve nihayetsiz bir hikmet sahibinden başka kimin haddi var ki, o hadsiz derecede harika olan şu idareye karışsın? Çünkü, şu birbiri içinde girift olan envâları, milletleri, umumunu birden idare ve terbiye edemeyen, onlardan birisine karışsa, elbette karıştıracak. Halbuki, فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرىٰ مِنْ فُطُورٍ sırrıyla, hiçbir karışık alâmeti yoktur. Demek ki hiçbir parmak karışamıyor."(1)

Her bir bitki ve hayvan türü bir ordu gibidir. Hepsinin elbisesi ayrı, silahı ayrı, erzakı ayrı, talimleri ayrı terhisleri ayrı vesaire. Nasıl bir ordu; elbisesi, silahı, erzakı ve talimi ile bir devlete ve komutana işaret ediyor ise, aynı şekilde şu yüz binlerce bitki ve hayvan türlerinin orduları da, sahibi ve komutanı olan Allah’a işaret ve delalet ediyorlar. Bu sayısız orduların silahlarını, elbiselerini, terhis ve talimlerini eksiksiz ve kusursuz bir şekilde işlemek ve hesabını tutmak; ancak sonsuz ilim ve irade sahibi bir zata has olabilir ki, bu zat da Allah’tan başkası değildir.

İnsanlar, ordularını beslemek ve giydirmek çok zor olduğu için, tek tip elbise, tek tip karavana ve tek tip talim uyguluyorlar. Halbuki her bir bitki türünün beslenmesi, giydirilmesi ve hayat talimi birbirinden farklıdır. Her bir hayvanın yaşam koşulları ve silahları birbirine zıttır, aslanın silahı pençesi iken, bir ceylanın silahı bacaklarıdır, arı az bir zamanda terhis olurken, bir çınar yüzlerce yıl yaşayabiliyor, fil tonlarca karavana tüketirken, bir karınca bir buğday tanesi ile doyar vs...

Demek bu sayısız orduları teçhiz etmek ve hayat şartlarını tedbir ve idare etmek, sonsuz bir ilim ve kudretle mümkündür ki; bu işleri tesadüfe ya da tabiata havale etmek muhal içinde muhaldir.

(1) bk. Sözler, Otuz Üçüncü Söz, Üçüncü Pencere.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...