Block title
Block content

Otuzun Sözün Birinci maksadına serlevha edilen ayetin kısa bir açıklamasını yapar mısınız?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Söz konusu âyet-i kerîme Ahzâb suresinin 72. ayetidir. Kısa bir meali şöyledir:

“Biz o emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar onu yüklenmek istemediler, ondan çekindiler. Onu insan yüklendi. O gerçekten çok zâlim ve çok cahildir.”

Emanet, hem “emin olma”, hem de “korunması istenen şey” mânasına gelir.  Emanete, “teklif, feraiz, İlâhî ahkâmın icrasına memur olmak, başkalarının hukukununu muhafaza” gibi mânalar verilmiştir. 

Bazı tefsir âlimleri bu teklifi, bildiğimiz mânada bir teklif olarak anlamışlarsa da büyük çoğunluk bunu “emanetin azametini beyan için bir temsil” olarak kabul etmişlerdir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...