Block title
Block content

Peygamber Efendimiz nasıl dua ederdi? On İkinci Reşha'dan yola çıkarak bunu nasıl anlamalıyız?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"ON İKİNCİ REŞHA"

"İşte, şu zat, şu mevcudat Hâlıkının vahdâniyetinin hakkaniyeti derecesinde hak bir burhan-ı nâtık, bir delil-i sadık olduğu gibi, haşrin ve saadet-i ebediyenin dahi bir burhan-ı katıı, bir delil-i sâtııdır. Belki, nasıl ki o zat, hidayetiyle saadet-i ebediyenin sebeb-i husulü ve vesile-i vusulüdür; öyle de duasıyla, niyazıyla o saadetin sebeb-i vücudu ve vesile-i icadıdır. Haşir meselesinde geçen  şu sırrı, makam münasebetiyle tekrar ederiz."(1) 

Hazreti Peygamber Efendimiz (asm), insanlığın en önemli ihtiyacı olan beka için dualar edip, arz-ı ubudiyette bulunuyor. İşte Hazreti Peygamber Efendimiz (asm)'in ibadet formatındaki bu yakarış ve duaları, ahiret aleminin kurulmasında ve devamında ciddi bir faktör, önemli bir gerekçe olmuştur.

Nasıl ki, Peygamber Efendimiz (asm)'in nübüvveti imtihan dünyasının açılmasına sebep ve gerekçe oldu ise, aynı şekilde Peygamber Efendimiz (asm)'in dua ve  kulluğu da ceza ve mükafat alemi olan ahiret aleminin açılmasına sebep ve gerekçe olmuştur.

"İşte, bak: O zat öyle bir salât-ı kübrâda dua ediyor ki, güya şu cezire, belki arz, onun azametli namazıyla namaz kılar, niyaz eder."

"Bak, hem öyle bir cemaat-i uzmâda niyaz ediyor ki, güya benî Âdemin zaman-ı Âdemden asrımıza, kıyamete kadar bütün nuranî, kâmil insanlar, ona ittibâ ile iktidâ edip duasına âmin diyorlar."(2) 

Buradaki dua kavramı Peygamber Efendimizin (asm) külli ibadet ve kulluğunun genel bir ifadesidir. Yani emir ve yasaklar ibadetin şekli iken, kime ve neden yapıldığı meselesi de bu ibadetin özü ve ruhu hükmündedir ki, bunu en güzel özetleyen tabir duadır. Yani bir ömür içinde kılınan namazı sıksak, içinden dua damlar.

Dua, insanın acizliğini ve fakirliğini idrak edip aciz ve fakir olmayan Allah’a iltica etmesidir. Yoksa, buradaki dua tabiri bizce meşhur olan kavli dua değildir. Kavli dua da bu genel duanın içinde bir cüzdür. Lakin bu bahisteki genel manayı kuşatan ve asıl maksada işaret eden dua kavli dua değildir.

İnsanlığın en büyük ve önemli ihtiyacı bekadır. Yani sonsuz yaşama arzusudur ki, bütün ibadetlerin temelinde ve özünde bu arzu ve ihtiyaç ön plana çıkıyor. Hazreti Peygamber (asm) insanlık adına Allah’tan beka istiyor, ebedi hayat talep ediyor. Duaların ve ibadetlerin genelinde bu mana hakim ve esastır. Teknik ve şekil bakımından duanın nasıl yapılacağını şeriat kitapları bize ayrıntılarıyla talim etmiştir. 

Dipnotlar:

(1) bk. Sözler, On Dokuzuncu Söz.

(2) bk. Sözler, Onuncu Söz, Mukaddime.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
Yükleniyor...