"Her bir semada bir isim, bir unvan-ı İlahi hâkimdir; sair unvanlar da onun zımnındadır... Sema dairesinde Cenâb-ı Hak Kadir unvanıyla bizzat orada mütecellidir." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Âlemler iç içe geçmiş bir gül goncası gibi, hepsi farklı bir ismin riyaseti altında Allah’ın isim ve sıfatlarına ayinedarlık yapıyor ve şuur sahibi varlıklara ilan ediyorlar.

Mesela; sema muhteşem bir daire, uçsuz bucaksız bir âlemdir. Burada galip ve hâkim olan Allah’ın celalî isimleridir. Dev galaksilerin sapan taşı gibi çevrilmesi ve zerrece yörüngelerinden sapmaması; Allah’ın sonsuz azamet ve kibriyasını ilan ederler.

Bir çiçekteki ince sanatlar, güzel kokular ve latif güzellikler; cemalî isimlerin tecellisidir. Çiçekte, Allah’ın Cemil, Müzeyyin, Mülevvin isimleri galiptir, diğer isimler bunların gölgesinde kalırlar.

Aynı tecelli gaybi âlemlerde de caridir. Hadislerde beyan edilen her sema tabakasında farklı peygamberlerin bulunması ve hepsinin Allah’ın bir ismine galiben ayna olması da bu manaya işaret ediyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

hadimunnur
selamün aleyküm Semâ dairesinde Cenâb-ı Hak Kadîr ünvanıyla bizzat orada mütecellîdir. bu cümleyi tam kavrayamadım. yani semada hakim olan isim kadir ismimi onu mu anlamalıyız. sizin son paragraftaki yorumunuza göre sema ahiret alemleri oluyor. dolayısıyla dünya darül hikmet ahiret darül kudret oluyor. ALLAHın kadir ismi bizzat sebebsiz ani olarak ahirette tecelli edecek. acaba doğru mu anladım. hürmetler
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Kadir ismi bu dünya hayatında sebepler ve hikmetler perdesi altında işliyor ama ahirette sebepsiz doğrudan işleyecek. Bu yüzden cennette bir elma yemek için bir mevsimin geçmesini beklemeyeceğiz kudret onu bir anda yaratacak. Semanın haşmet ve büyüklüğü sonsuz kudretin cevelan alanıdır yani Kadir ismi en güzel bu dairede tezahür eder demektir.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Adem68474

Cenab-ı Hakk'ın tertib-i mahlukatta tecelli ettirdiği ayrı ayrı isim ve unvanlarla ...Tertibi Mahlukat neyi ifade ediyor?

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

Varlıkların mükemmel bir düzenlemeyle yaratılması anlamına geliyor. Buğdayı alabilmek için tarlayı sürmek, tohumlamak, sulamak ve ilaçlamak gibi bir sıranın olması tertib-i kainat oluyor. 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...