"Peygamberin (a.s.m.) evlâd-ı zükûru rical derecesinde kalmayıp, rical olarak nesli, bir hikmete binaen kalmayacaktır." bunun hikmeti ne olabilir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Dördüncü nükte: Bir kısım, şu âyetten şöyle bir işaret-i gaybiye fehmeder ki: Peygamberin (a.s.m.) evlâd-ı zükûru rical derecesinde kalmayıp, rical olarak nesli, bir hikmete binaen kalmayacaktır. Yalnız, 'rical' tabirinin ifadesiyle, nisânın pederi olduğunu işaret ettiğinden, nisâ olarak nesli devam edecektir. Felillâhilhamd, Hazret-i Fâtıma’nın nesl-i mübareki, Hasan ve Hüseyin gibi iki nuranî silsilenin bedr-i münevveri, şems-i nübüvvetin mânevî ve maddî neslini idame ediyorlar."(1)

Hazret-i Peygamber (asm)'in neslinin erkek evladından değil de kız evladından devam etmesinin çok hikmetlerinden birisi şu olabilir:

Erkeğin hâkim olduğu bir cemiyette, kız çocuğunun insandan bile sayılmayıp diri diri toprağa gömüldüğü bir zeminde, kızın ve onun soyunun ne kadar ehemmiyetli olduğunu göstermek için kader böyle hükmetmiş diyebiliriz.

(1) bk. Sözler, Yirmi Beşinci Söz, Birinci Şule.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...