"Kur’ân’ın benzerini getirmek için insanlar ve cinler bir araya toplanıp da hepsi birbirine yardımcı olsalar, yine de onun benzerini getiremezler." Ayeti Risalelerde nasıl izah edilmiş?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İşte, قُلْلَئِنِاجْتَمَعَتِاْلاِنْسُوَالْجِنُّعَلٰۤىاَنْيَأْتوُابِمِثْلِهٰذَاالْقُرْاٰنِلاَيَأْتوُنَبِمِثْلِهِوَلَوْكَانَبَعْضُهُمْلِبَعْضٍظَهِيراً [“De ki: Eğer bütün ins ve cin bu Kur'an'ın benzerini getirmek üzere toplansalar, yine onun bir benzerini meydana getiremezler.” (İsra, 17/88)] ifade ettiği azîm mânâ ve büyük hakikat, kasıru’l-fehim olanlarca ve dikkatsizlikle, mübalâğalı bir belâğat için muhal bir suret zannediliyor. Hâşâ! Mübalâğa değil, muhal bir suret değil, ayn-ı hakikat bir belâğat ve mümkün ve vaki bir surettedir."

"O suretin bir vechi şudur ki: Yani, Kur’ân’dan tereşşuh etmeyen ve Kur’ân’ın malı olmayan ins ve cinnin bütün güzel sözleri toplansa, Kur’ân’ı tanzir edemez demektir. Hem edememiş ki, gösterilmiyor."

"İkinci vecih şudur ki: Cin ve insin, hattâ şeytanların netice-i efkârları ve muhassala-i mesaileri olan medeniyet ve hikmet-i felsefe ve edebiyat-ı ecnebiye, Kur’ân’ın ahkâm ve hikmet ve belâğatine karşı âciz derekesindedirler demektir. Nasıl da nümunesini gösterdik."(1)

Bediüzzaman Hazretleri burada "tehaddi" (meydan okuma)ye yeni bir izah getirmekte, Kur'an'ın mislini yapmaya yönelik davetin sadece belağat yönünden değil, ahkâm ve hikmet için de geçerli olduğunu, bu cihetlerle de onun bir mislinin getirilemeyeceğini nazara vermektedir. Buna göre, bütün insanlar ve cinler Kur'an'ın hükümleri ve hikmetinin yerine alternatif hükümler ve hikmetler getirmeye çalışsalar, aciz kalacaklar ve yapamayacaklardır. Mesela, yardımlaşma sistemleri içinde zekât ve sadakanın bir naziri yapılamamıştır. Faizsiz sistemden daha ideal bir iktisadî sistem ortaya konulamamıştır. Kapitalist sisteme sahip Avrupa, Amerika gibi yerlerde, faiz nisbetlerinin bizdeki faiz nisbetlerinden daha düşük olması, hatta sıfır faiz nisbetine ulaşmak istemeleri, bunu açıkça göstermektedir.

(1) bk. Sözler, Yirmi Beşinci Söz, Birinci Şule.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...