Block title
Block content

Risale-i Hamidiye ve Hüseyin-i Cisrî hakkında bilgi verir misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu konuda aşağıdaki ansiklopedik bilgileri aktarmakla yetineceğiz:

“Hüseyin-i Cisrî, 1845’te Trablusşam’da doğdu. Soyunun baba tarafından Hz. Peygambere ulaştığı bildirilmektedir. Adı, Hüseyin bin Muhammed bin Mustafa el-Cisr’dir. On sekiz yaşına kadar Trablusşam’da dinî ilimler okudu. Daha sonra Beyrut’a, oradan da Ezher’e gidip, ilim tahsil etti. Halvetî tarikatına intisap etti. Babası ve amcasının ölümünden sonra Trablusşam’a gelerek hizmetlerini yürüttü ve burada talebe yetiştirmek ve eser yazmakla meşgul oldu."

"Hüseyin-i Cisrî, Batının kalkınmasının temelinde eğitimin yattığına inanıyor, bunun için de Batıdakine benzer san’at ve meslek okullarının açılmasının gerektiğini söylüyordu.  Hüseyin-Cisrî, şarkiyatçıların tenkitlerine karşı İslâm inancını savunmak için Batı düşüncesiyle ilgilenmiş, bu dönemde Müslümanların kendi şahsiyetini koruyarak varlıklarını sürdürmeleri için gayret sarf etmiştir."

"II. Abdülhamid’e ithafen Risale-i Hamîdiyye diye isimlendirilen eserin kısa sürede çok başarılı olması üzerine II. Abdülhamid tarafından İstanbul’a davet edilip Malta Köşkünde misafir edildi ve Dördüncü Osmanlı nişanıyla ödüllendirildi."

"Eserlerinden bazıları şunlardır:

1. Risaletü’l Hamidiyye fi Hakikati’l-Diyaneti’l-İslâmiyye ve Hakikiyyeti’ş-Şerîati’l-Muhammediyye.
2. Huşûnü’l-Hamidiyye li-Muhafazâti’l-Akâ’idi’l-İslâmiyye.
3. Hediyyetü’l-Elbâb fî Cevâhiri’l-Âdâb.
4. Zîynetü’l-Maşûne.
5. İşârâtü’l-lâtife."

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...