Risale-i Nur cemaatlerinin bazılarında evliliğin problem olarak görülmesi ve latin harflerle okuyanlara karşı çıkılmasının sebepleri nelerdir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu gibi sorunların temelinde taassup ve ihlas eksikliği var. Yani aynı Nur mesleği içinde bulunan farklı meşrep mensupları, kendi meşrebince hareket edeip diğer meşreplere karşı saygı ve sevgi içinde olması gerekirken, maalesef taassup ve cehalet eseri olarak kırıcı ve agresif bir tavır sergileyebiliyor. Halbuki bu tavırlar Nur talebeliğine ve Risale-i Nurların ihlas ve uhuvvet kaidelerine yakışmıyor ve bağdaşmıyor. Cemaat içinde takım fanatiği ya da holiganı gibi hareket etmemek gerekir.

Risale-i Nur mesleği ve dairesi geniştir, her türden mizaçları ve farklı bakış açılarını içinde barındırabilir. Bazı karizmatik ve etkileyici ağabeylerin mizaç ve meşreplerini Risale-i Nur mesleğinin yerine koyarsak, o zaman o meşrep ve mizaçta olmayanları harice atmış oluruz ve arada niza ve ihtilaf çıkar.

Öyle ise kimse Risale-i Nur mesleğini inhisar altına almamalıdır. Herkes kendi mizaç ve meşrebin gereğine uygun hizmet etmeli farklı mizaç ve meşrepte olanları da tenkit etmemelidir.

Herkesi bir kalıba sokup tek mizaç ve meşrepte bütün insanları toplamak fıtraten kabil değildir. Öyle ise azami olan birlik noktalarımızı düşünüp, asgari olan ihtilaflarımızı medar-ı niza ve tenkit yapmamalıyız. İhlas ve uhuvveti zedeleyen tarafgirlik ve taassuptan kaçınmalıyız. Yoksa aralarında samimi ittifakı temin edemeyen bir topluluğu Allah dağıtır ve tecziye eder, onların yerine daha samimi ve müttefik toplulukları getirir.

Bu manaya şu ayetler sarih olarak değil zımnen ve delalet noktasından işaret ediyor:

"Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse bilsin ki, Allah onların yerine öyle bir topluluk getirir ki, Allah onları sever, onlar da Allahı severler. Onlar müminlere karşı alçak gönüllü, kâfirlere karşı onurlu ve zorludurlar. Allah yolunda mücahede eder ve bu hususta dil uzatan hiçbir kimsenin ayıplamasından korkmazlar. İşte bu, Allah'ın öyle bir lütfudur ki dilediğine verir. Allah vâsi ve alîmdir (ihsanı boldur, her şeyi hakkıyla bilir)."(Maide, 5/54)

"Allah ve Resûlüne itaat edin, birbirinizle çekişmeyin; sonra korkuya kapılırsınız da kuvvetiniz gider. Bir de sabredin. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir."(Enfâl, 8/46)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...