"Şimalden gelecek büyük kızıl tehlikeye karşı bir sed olduğunu iddia ve zannetmektedir." Kızıl tehlike ile izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Hata 24: Şimalden gelecek büyük kızıl tehlikeye karşı bir sed olduğunu iddia ve zannetmektedir.

"Cevap: Nurları okuyan bütün zâtlar; değil zan ve tahmin, belki kat’î ve yakînî bir surette, Risale-i Nur’un şimalden gelen tehlikeye bir sed olduğunu söylemeleri bu hatâyı gösteriyor."(1)

"Kızıl tehlike" komünizmdir, şimal ile kastedilen ise kuzeydeki 1917'de Rusya'da kurulan "Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği"dir. Sovyet rejimi, komünizmi dünyaya yaymayı hedefleyen ve dünyanın yarısını da etkisi altına alan büyük bir devlettir.

Komünizm materyalist bir düşünce yapısına sahip olduğu için, semavi dinleri inkâr eden ateist bir ideolojidir. Risale-i Nur'un en büyük rakibi ve en esaslı düşmanı, bu komünizm hareketidir. Çünkü komünistlerin bu ülkeye sahip olamamalarının temel sebebi, Kur'andan beslenen ve her türlü itikat hastalıklarının ilacı olan Risale-i Nurların bu ülkede bulunması ve ciddi okunması ve yayılmasıdır.

Risale-i Nurlar komünist düşüncenin Anadolu'ya gelip yerleşmesinin önünde en büyük bir set ve en önemli bir duvar olduğu çok açık bir gerçektir. Milyonlarca gencin imanının kurtulmasına vesile olan Risale-i Nurlar, komünizm gibi materyalist düşünce akımlarının önünde muazzam bir bariyer görevi görmüştür.

Risale-i Nur'un kati ve sağlam iman dersleri, dinsizliğin yayılmasına engel olmuştur ve olmaya da devam etmektedir.

1) bk. Şualar, On Dördüncü Şua, Hata-Sevab Cetveli.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...