Risale-i Nur okumakta zorlanıyor, istemiyor gibi hissediyorum. Ne önerirsiniz?

Soru Detayı

Risale dersleri yapılan videoları izlemek hoşuma gidiyor. Evrad ezkarda sıkıntı yok ancak iş Risale-i Nur okumaya gelince canım hiç istemiyor. Risale-i Nur okumam için neler söyleyebilirsiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Risale-i Nurları okuyamamanın değişik sebepleri olabilir. Bunlar;

Birincisi:

"Öyle de bizleri, günahlardan gelen yaralar ve yaralardan hasıl olan vesveseler, şüpheler -neûzu billâh- mahall-i iman olan bâtın-ı kalbe ilişip imanı zedeler ve imanın tercümanı olan lisanın zevk-i ruhanîsine ilişip zikirden nefretkârâne uzaklaştırarak susturuyorlar."(1)

Evet, Risale-i Nurları okuyamamanın mühim bir sebebi bu olabilir. Bu noktada yapılması gereken tedbir azami derecede takvayı esas almakla zevk-i ruhaniyi kaybetmemek, gittikçe tezyidine çalışmaktır.

İkincisi: Gaflet ve ülfet cihetidir. Bunun izalesi de tefekkür ve dikkat ile olur. Üstadımız Mesnevi-i Nuriye'de geçen "Tefekkür gafleti izale eder. Dikkat, teemmül, evham zulümatını dağıtıyor."(2) cümlesiyle, tefekkür ve dikkatin gafleti izale edeceğini söylüyor.

Yine Sözler'deki "Sahabeler" bahsinde bizlerin sahabe-i kiram gibi zikir ve tesbihten zevk alamayışımızın sebebini anlatırken; sahabenin Asr-ı saadet'teki o büyük inkılâbat neticesinde bütün istidat ve hissiyatları uyanmış oldukları için, zikir ve tesbihten geniş ve derin bir mana ile istifade ettiklerini, bizler ise zamanla üzerleri gaflet ve ülfet saikasıyla tozlanan kelime-i mübarekleri ancak ciddi bir tefekkür ile elde edebileğimizi söylüyor.

Üçüncüsü: Üstad'ın Münazarat gibi eski eserlerinde ifade ettiği gibi ilmi meselelerin münazara ve mütalaalı bir şekilde okunmasınının ciddi şevke medar olacağını söylüyor. Evet, müştaklarla yapılan her mütalaa ve müzakere Risalelere olan aşk, şevk ve bağlılığımızı artırır. Daha farklı ve daha derin bakış açılarına sahip olmak için, içimizde okumaya karşı gayret uyanır. Bunu Risaleleri aşk ve şevk içerisinde mütalaa eden ağabey ve kardeşlerden çokça dinlemişizdir.

Dördüncüsü: Üstad'ın hayatında tenezzüh manası hemen hemen her gün kırlarda bağlarda bahçelerde devamlı olarak görülüyor. Üstad, kelam sıfatından gelen Kur'an-ı Kerim ile irade ve kudret sıfatlarından gelen kâinat kitabını beraber okuyor ve talebelerini kırlarda kâinat kitabını okumaya yani tefekküre teşvik ediyor.

İfade etmeye çalıştığımız bu noktalara dikkat edilmesi nispetinde inşallah Risale-i Nurlar şevk ve iştiyakla sürekli okunabilir.

Dipnotlar:

(1) bk. Lem'alar, İkinci Lem'a.
(2) bk. Mesnevi-i Nuriye, Habbe, Zeylü'z-Zeyl.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

SukrusukruMuhammet

Bu bende de çok oluyor, inat etmek lazım, risaleyi açıp herhangi bir yerden bir cümle okumak yetiyor sonra zaten  kendini okumaktan  alıkoyamıyorsun,  mesele başlayabilmekte!!.....şeytan ve nefsimiz nurlara yaklaştırmamaya çalışıyor.... Risale-i nur okumaya diye kalkıyorum, kendimi ders çalışırken buluyorum...halbu ki ders çalışmakta nefse ağır gelen bir faaliyet ama Risale okumaktansa ders çalışsın bari diyor nefsimiz. :) :)

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...