Risale-i Nur tefsir, kelam, fıkıh ve vb. hangi ilimleri içeriyor diyebiliriz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Sonra, o seyyah-ı âlem asırlarda gezerken, Müceddid-i Elf-i Sâni İmam-ı Rabbânî Ahmed-i Farûkî’nin medresesine rast geldi, girdi, onu dinledi. O imam, ders verirken diyordu:

'Bütün tarîkatlerin en mühim neticesi hakaik-ı imaniyenin inkişafıdır.' ve 'Bir tek mesele-i imaniyenin vuzuhla inkişafı, bin kerâmâta ve ezvâka müreccahtır.'

"Hem diyordu: 'Eski zamanda, büyük zâtlar demişler ki: "Mütekellimînden ve ilm-i kelâm ulemasından birisi gelecek, bütün hakaik-i imaniye ve İslâmiyeyi delâil-i akliye ile kemâl-i vuzuhla ispat edecek." Ben istiyorum ki, ben o olsam, belki (HAŞİYE) o adamım.' diye,.."

"HAŞİYE: Zaman ispat etti ki, o adam, adam değil, Risale-i Nur’dur. Belki ehl-i keşif Risale-i Nur’u ehemmiyetsiz olan tercümanı ve nâşiri sûretinde keşiflerinde müşahede etmişler, 'bir adam' demişler."(1)

Yukarıdaki ifadelere dayanarak, Risale-i Nur'a direkt ilm-i akaid ya da ilm-i kelam diyebiliriz. Lakin bunun yanında hadis, tefsir, belagat gibi ilim dallarının usullerini de özetle ifade eden harika bir kaynaktır Risale-i Nurlar.

Mesela, Yirmi Dördüncü Söz'ün Üçüncü Dalı hadis usulü açısından muazzam bir kaynaktır. Yine Muhakemat adlı kitap hem tefsir usulü açısından hem de belagat ilmi açısından çok yüksek bir rehberdir.

Yani Risale-i Nurlara "bu zamanda, bu asrın insanının bütün manevi ihtiyaçlarına cevap veren külli bir tefsir niteliğindedir" diyebiliriz.

(1) bk. Şualar, Yedinci Şua.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...