Risale-i Nur'da neden "Risalet-i Ahmediye" ve "Mucize-i Ahmediye" tabirleri özellikle seçilerek kullanılmış? Bunun yerine "Risalet-i Muhammediye" ve "Mucize-i Muhammediye" tabirleri tercih edilmemiştir. Bundaki hikmet nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bediüzzaman, Kur'an tefsîri olan Risale-i Nur için şöyle der:

"Resaili'n- Nur'un mesaili, ilim ile, fikir ile, niyet ile ve kasdî bir ihtiyarla değil, ekseriyet-i mutlaka ile sünuhat, zuhurat, ihtarat ile oluyor."

"Risale-i Nur, vahiy değil ve olamaz. Hem umumiyetle dahi ilham değil. Belki ekseriyetle, Kur'an'ın feyziyle ve medediyle kalbe gelen sünuhat ve istihracât-ı Kur'aniyedir."(1)

Dolayısıyla "Risalet-i Ahmediye" ve "Mucize-yi Ahmediye" ifadeleri kasden yazılmış tabirler olmadığı kanaatindeyiz. Kaldı ki kasden yazılmış olsa bile Ahyed, Ahmed gibi isimler Peygamberimiz (asm)'in diğer adları olmasından, herhangi bir mahzurunun olmayacağı kanaatindeyiz. Risale-i Nur'da bu bahis şu şekilde geçmektedir:

"Hem kütüb-ü enbiyada, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın Muhammed, Ahmed, Muhtar mânâsında Süryânî ve İbrânî isimleri var. İşte, Hazret-i Şuayb'ın suhufunda ismi, 'Muhammed' mânâsında Müşeffah'tır. Hem Tevrat'ta, yine 'Muhammed' mânâsında Münhamennâ, hem 'Nebiyyü'l-Haram' mânâsında Himyâtâ, Zebur'da el-Muhtar ismiyle müsemmâdır. Yine Tevrat'ta el-Hâtemü'l-Hâtem, hem Tevrat'da ve Zebur'da Mukîmü's-Sünne, hem suhuf-u İbrahim ve Tevrat'ta Mazmaz'dır. Hem Tevrat'ta Ahyed'dir."(2)

Dipnotlar:

(1) bk. Şualar, Birinci Şua.

(2) bk.Mektubat, On Dokuzuncu Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...