"Risâle-i Nur'un hocası Risâle-i Nur'dur. Risâle-i Nur, başkalarından ders almaya ihtiyaç bırakmıyor. Herkes istidâdı nisbetinde kendi kendine istifâde eder." ifadesini açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Risale-i Nur'u yalnız başına okuyan bir kişi, ciddi bir şekilde müteveccih olup, bu eserlere yönelirse, kısa zamanda risalelerin tümünü olmasa da bir çok mevzusunu, konusunu öğrenebilecektir.

"Bir sene bu risaleleri ve bu dersleri anlayarak ve kabul ederek okuyan; zamanın mühim, hakikattar bir alimi olabilir."(1)

Risalelerin bir çok kısmı birbirini izah etmektedir.

Bir risaledeki sorunun cevabı başka bir risalede daha mufassal ve genişçe verilmektedir. İlim öğrenmenin elbette bir bedeli olacaktır. Hele bu, iman ilmi ve dünya ve ahiretimizi mamur edecek bir eser ise, o zaman bunları öğrenmeye olan iştiyakın, gayret ve himmetin daha fazla olması gerektiğini düşünüyoruz.

Risale-i Nur eserleri sekiz yaşından seksen yaşına kadar her yaş grubuna hitap edecek mahiyettedir.

"Herkes kendi kabı kadar su alır" düsturunca risalelerden istifade edenler de kendi bulunmuş oldukları ilmi seviyeye göre istifade edeceklerdir.

Risale-i Nur eserleri Kur'an-ı Azimüşşan'ın bir çok hususuna ayine olmuş. Mesela "Mekkî ayetler" kısa ve veciz iken, "Medenî ayetler" uzun ve nufassaldır. Aynı şekilde "Eski Said" dönemi eserleri mesela Mesnevi, Muhakemat gibi eserler kısa ve veciz tabirlerle donatılmış iken; "Yeni Said'in" Risale-i Nurları mufassal ve ayrıntılıdır.

Yine Kur'an ayetlerinin bir kısmı diğer kısmını izah etmekte.. Aynı şekilde risalelerin de bir kısmı diğer kısmını izah edip açıklamaktadır. Asrımız insanı eski kültürümüzden maalesef uzak kalmış. Ecdad yadigarı olan lafız ve ifadeleri rafa kaldırmış. Dolayısıyla Kur'anî manalardan da bibehre, nasipsiz kalmıştır.

Sonuç olarak:

Bu eserleri okurken, önce risalenin kendisinden öğrenmeli, anlaşılmayan kısımları bu ilimde mümeyyiz olmuş veya derinleşmiş olan abilere ve kardeşlere sormalı, derslere ve sohbetlere de katılıp kıvam tutturulmalıdır.

Risale-i Nur eserleini kısa zamanda öğrenmenin küçük bir şemasını ve metodunu size takdim ediyoruz.

Risale-i Nur, Kur'an-ı Kerim'in harika bir tefsiridir. Böyle kıymetli bir eserden istifade etmek büyük bir nimettir, bir ayrıcalıktır.

Okurken şu gibi esaslara dikkat edilse, istifade çok daha fazla olur diye düşünmekteyiz:

• Başkalarına anlatmak için değil, kendi nefsimize hitap ederek okumak.

• Az da olsa her gün okumak.

Küçük Sözler, Yirmi Üçüncü Söz, Haşir Risalesi gibi daha kolay anlaşılabilen risalelere öncelik vermek.

• Bilinmeyen kelimelerle ilgili lügat çalışması yapmak. Bir insan her ay bir risalenin kelimelerini çıkararak okusa, bir yıl gibi bir sürede çok mesafe alabilir.

• Çevremizde Nur dersleri yapılıyorsa düzenli olarak takip etmek, yapılmıyorsa da başlatmak.

• Seviyesi iyi kimselerle ön çalışmalı dersler yapmak. Mesela, bir hafta önceden belirlenen bir derse hazırlanıp gelmek, başkalarıyla bu konuyu enine boyuna müzakere etmek son derece faydalı olacaktır.

"Ya Rabbi, bu eserleri anlamayı ve yaşamayı nasip eyle." şeklinde dualar etmek.

• Her gün hiç olmazsa on beş dakika sesli okumak, hem okuyuşu düzgünleştirir, hem telaffuzu güzelleştirir.

• Ayrıca sessiz olarak da yoğun bir şekilde okumak gerekir. Külliyetle dalmak mühimdir.

• Okuduğumuzu başkalarıyla paylaşmak önemlidir. İlim, paylaşıldıkça artar ve bereketlenir.

• Başlangıçta anlamasak da çok okumak, sonraki okuyuşlarda ise anlama ağırlıklı okumak daha faydalı olacaktır.

• Cevşen ve sair evradları okumanın Risale-i Nur'dan istifadeye ve feyz almaya büyük faydası vardır. Bunlar insanın ulvi latifelerini geliştirir, ona kıvam ve kalite kazandırır.

(1) bk. Lem'alar, Yirmi Birinci Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...