"Kanaatle Risale-i Nur dairesine giren, imanla kabre gireceğine gayet kuvvetli senetler var." Kanaat ile daireye girmeyi izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Evet, Risale-i Nur’un bu dehşetli zamanda kazandırdığı iki netice-i muhakkikası her şeyin fevkindedir; başka şeylere ve makamlara ihtiyaç bırakmıyor."

"Birinci Neticesi: Sadakat ve kanaatle Risale-i Nur dairesine giren, imanla kabre gireceğine gayet kuvvetli senetler var."(1)

"Kanaat"; tatmin olmak, doyuma ulaşmak, ikna olmak gibi mânalara geliyor. Risale-i Nur'un kuvvetli iman hakikatlerine kanaat getiremeyen, ikna olmayan bir kalp imanla kabre girme garantisine erişemez demektir. Yanlış anlaşılmasın, "Risale-i Nur'a kanaat etmeyen ve ikna olmayan imansız gider" denilmiyor.

Risale-i Nur'un kuvvetli iman derslerini hazmederek anlayan ve kalben ikna olan bir insan, inşaallah imanla kabre girer demektir. Mesela, Haşir Risalesini hazmederek okuyan birisi, ahiret itikadı hususunda tam bir kanaate ve tatmine ulaşmış demektir. Şeytan ahirete iman konusunda bir Nur talebesini şek ve şüphe içine düşüremez demektir.

(1) bk. Kastamonu Lahikası, 168. Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...