Risalelerde ismi geçen Topal Şükrü kimdir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu zatın öz geçmişi ile ilgili herhangi bir kaynağa rastlayamadık. Ancak bu zatın da Osman Halidi gibi Üstad'dan otuz kırk sene evvel Isparta'da yaşayan ehli kalp bir alim olduğu bilinmektedir. Yazdığı bir divanında Birinci Dünya Savaşı'nın çıkacağını önceden haber vermiş ve bu arada Üstadımıza da işaret etmiştir. Şöyle ki:

"Allah rahmet etsin ve kabri pür nur olsun, Topal Şükrü Efendi namında ehl-i kalb ve Isparta’nın bir medar-ı fahri olan zâtın kerametkârâne buraca meşhur bir şiirini gördüm, getirip arkadaşlarıma gösterdim. Dedim: Bu zat bu dalâletli zamanımızdan bahsettiği gibi, bir fıkrası da Harb-i Umumî'den bahsediyor gibi görünüyor. Çünkü bu şiirinde diyor:"

"Aferin çarha ki, çattırdı kuduzu kuduza."

"Yani, bütün dünya kâfirlerini birbirine musallat ettirdi ve iki satır sonra yine diyor:"

"Sûk-i asr içre bütün dâd ü sitend, küfr ü dalâl;
Müşteri kalmadı, din indi ucuzdan ucuza."

"Yani, o asrın çarşısında alışveriş dinsizlik elinde olacak, dinsizlik hükmedecek, din gayet ucuza düşecek ve İslâmın şeairi gizlenecek. Sonra diyor:"

"Şükür ya bilmezem esrar-ı gayıbdan amma,
Ya ileri ya geri, takrib ederim üç otuza."

Kendi tefsir ediyor. Yani, otuz üçe şiddetli kafiyesine müraat için, otuz üç yerine "üç otuz" demiştir. Hem Harb-i Umumîye işaret ettiği fıkrasıyla, "dinsizlik düsturları, kanunları, o asır çarşısında hükmettiği..." fıkrasının ortasında şöyle diyor:

"Eriş ey avn-ı şeriat eriş ey muhyiddin!
Elem-i rîş cefasından erişti o reze."

"Şimdi benim kanaatım geliyor ki, bu zat, otuz üç senesinden sonra Risale-i Nur’u Isparta’nın imdadına çağırıyor. 'Ey avn-i Şeriat! Ey muhyi’d-din yetiş!' diyor. Yâni vefatından takriben otuz üç sene sonra şeriata ve dinin şeairine, Isparta’ya yetişecek bir nuru çağırıyor. Cenab-ı Hak duasını kabul etmiş ki, vefatından otuz-kırk sene sonra Risale-i Nur o vazifeyi görmüş.''(1)

(1) bk. Sikke-i Tasdik-i Gaybi, Parlak Fıkralar...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...