Block title
Block content

Risalelerde ısrarla tavsiye edilen "müsbet hareket" ile ilgili ayet ve hadis var mı acaba?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“Allah’ın rahmeti sebebiyledir ki, sen onlara yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın, çevrenden dağılır, giderlerdi. Öyleyse onların kusurlarından geç, onlar için mağfiret dile. İşler hakkında onlara danış, karar verince de artık Allah’a dayan; çünkü Allah kendine dayanıp güvenenleri sever.” (Âl-i İmran, 3/159).

Allah münafıklara da güzel sözle hitap edilmesini emretmiştir:

“Allah onların kalplerinde olanı biliyor. Onlara aldırma, onlara öğüt ver ve onların içlerine tesir edecek güzel söz söyle.” (Nisa, 4/63)

Keza Hz. Musa (as)’ya, kibri çok yüksek olan Firavun'u yumuşak sözlerle imana çağırması emredilmiştir:

“Sen ve kardeşin, ayetlerimi götürün, bana imana çağırmakta gevşeklik etmeyin. Firavuna gidin, çünkü o azdı. Ona yumuşak söz söyleyin, belki öğüt alır veya korkar. Dediler ki: ‘Ya Rabbenâ (Ey Rabbimiz), onun bize taşkınlık etmesinden yahut iyice azmasından korkuyoruz.’ ‘Korkmayın, ben sizinle beraberim, işitir ve görürüm.’ dedi.” (Tâhâ, 20/43-46)

“Kullarıma, sözün en güzel olanını konuşmalarını söyle. Çünkü şeytan aralarını açıp bozmaktadır. Şüphesiz şeytan insanın apaçık bir düşmanıdır.” (İsra, 17/53)

“İçlerinde zulmetmekte olanları hariç olmak üzere, kitap ehli kimselerle en güzel olan bir tarzın dışında mücadele etmeyin ve, «Bize indirilene ve size indirilene iman ettik; bizim ilahımız da sizin ilahınız da birdir ve biz O'na teslim olmuş olanlarız.» deyin.” (Ankebut, 29/46)

Hadis-i şerifte şöyle buyurulur:

“Sana Allah’ın takvasını öneriyorum! Çünkü o işinin başıdır. Aynı zamanda sana cihadı öneriyorum! O da ümmetimin ruhbanlığıdır. Kendin için iyi bildiğin şeyler, seni halkın kusurlarıyla uğraşmaktan alıkoysun! İyilik dışında her şeyden dilini koru! Böylece şeytanına üstün gelmiş olursun!” (Müsned, 3/82)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: 151 | Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 688 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
Yükleniyor...